Projectstand: € 1391,-

Streefbedrag: € 4700,-

Costa Rica: Hulp voor kinderen in de wijk 'La Tabla'

Hulp aan de kinderen in de wijk La Tabla, die vaak in armoede leven en laaggeschoold zijn. La Tabla is een wijk in San José de hoofdstad van Costa Rica. 

La Tabla is een wijk waar veel drugsbendes actief zijn. Een groot deel van de inwoners is arm en laaggeschoold. Ook leven er veel migranten uit Nicaragua. Kinderen gaan naar openbare scholen, maar de kwaliteit van het onderwijs is laag. Daarnaast hebben ouders niet altijd voldoende geld om hun kinderen een goede maaltijd te geven.   

In deze wijk heeft de kerk een ontmoetingsplek waar zo’n 70 kinderen, ouderen en gehandicapten dagelijks een maaltijd krijgen. Waar nodig wordt er ook medische hulp geboden en krijgen kinderen schoolspullen en huiswerkbegeleiding. Op dit moment zijn er ruim 150 kinderen die betrokken zijn bij de activiteiten van de kerk. 


Het verhaal van... 
In de wijk 'La Tabla' rijdt een pick-up binnen. Een goed geklede man stapt uit. Als hij Bella Flor ziet staan, vraagt hij: "Mag ik je een knuffel geven? Herinnert u zich mij? Weet u wie ik ben?" Ze herkent hem niet. "Uw soepen hebben mijn leven gered!"

Deze man was op jonge leeftijd drugsverslaafde. Hij gebruikte de drugs in La Tabla. Het was Bella Flor die zelf soep uitdeelde aan de verslaafden en hen stimuleerde te stoppen met drugsgebruik. De soepen hielpen hem om een beetje bij te komen en zijn krachten terug te krijgen. Deze man kon de drugsverslaving achter zich laten en heeft nu een prachtige baan als opzichter in de bouw. Toen er bij het werkoverleg op de zaak gesproken werd over de aanleg van een sportveld in de wijk 'La Tabla', gaven de meeste collega's aan zich niet in de wijk te willen begeven vanwege het gevaar. Maar hij wilde wel, om zijn oude wijk te helpen en om zijn dank te laten zien aan Bella Flor. Zij had hem immers gestimuleerd zijn leven te veranderen en op orde te brengen. 

Wat is er nodig? 
Voor 20 euro per dag kan de kerk ongeveer 70 maaltijden uitdelen aan kinderen, ouderen en gehandicapten. Helpt u mee? 

Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CR.1.102. Of klik op de doneer button bovenaan deze pagina.  
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.