Democratische Republiek Congo: De genezende kracht van het Evangelie in DR Congo

GZB-programma in DR Congo:

Hoop bieden te midden van armoede en geweld


Congo, een land geteisterd door armoede, geweld en diverse ziektes zoals mazelen, ebola en nu ook nog eens corona. In deze situatie wil de kerk graag verandering brengen en hoop bieden. Gemeenten, inclusief de jongere generatie, worden toegerust door middel van discipelschapstrainingen, nieuw zondagschoolmateriaal en een programma voor de jeugdgroepen. Zo kunnen zij een belangrijke rol gaan innemen in deze beweging van verandering. Daarnaast willen we twee ziekenhuizen van de kerk in staat stellen om de samenleving te dienen met goede medische zorg. We doen dat door de uitzending van medische staf en de aanschaf van medische apparatuur.


Over Congo

Congo ligt op de evenaar, is ongeveer 60 keer zo groot als Nederland en bestaat voor een groot deel uit tropisch regenwoud. Het is een van de armste landen ter wereld. Het leven is er zwaar. Het valt niet mee om voldoende geld te verdienen voor eten, onderwijs en als dat nodig is medische zorg. Een ander groot probleem zijn de rebellengroepen die met name in het oosten van het land, het gebied van de partnerkerk, actief zijn. Veel Congolezen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Helaas vallen daardoor gezinnen uit elkaar en komen jongeren op straat terecht. 

Congo bestaat uit diverse bevolkingsgroepen, waaronder de pygmeeën. In Congo worden zij als inferieur beschouwd en gediscrimineerd. Dit leidt tot grote economische en sociale problemen. 


De GZB in Congo

In Congo werkt de GZB samen met de kerk ‘Communauté Emmanuel'. Door alle problemen in het land heeft deze kerk het moeilijk. De kerk is zelf niet draagkrachtig en predikanten hebben meestal weinig opleiding gehad. Desondanks is er veel ruimte voor evangelisatie en kerkplanting. Het nadeel van deze ruimte is dat er ook veel concurrentie tussen kerken ontstaat.

De kerk 'Communauté Emmanuel' geeft lokale gemeenten veel autonomie. Hierdoor kunnen zij zich aanpassen aan de behoeften van de lokale situatie. De keerzijde hiervan is dat er niet zo veel coördinatie plaatsvindt vanuit het hoofdkantoor. De GZB wil de kerk helpen om de organisatorische capaciteit van het hoofdkantoor te verbeteren.


Wat is het doel van het programma? 

Het doel van het GZB-programma in Congo is het bereiken van de gemarginaliseerden, zoals de pygmeeën. Daarnaast willen we leden van de kerk helpen groeien in geloof en dienstbaarheid aan de gemeenschap. 

Dit doel willen we bereiken door de Communauté Emmanuel te ondersteunen in het uitvoeren van hun missie, zowel via lokale gemeenten als via medisch werk. 

Daarom starten we vijf projecten:
  1. Discipelschap: het ontwikkelen van goede trainingsmaterialen en het geven van discipelschapstraining. Een aantal jongeren kan een opleiding aan een bijbelschool volgen.
  2. Jeugd: meer aandacht voor toerusting en het vergroten van de betrokkenheid van jongeren in de kerk. Hiervoor zijn lesmaterialen en training van jeugdleiders nodig.
  3. Kinderen: ontwikkeling van nieuw zondagschoolmateriaal en het trainen van zondagschoolleraren. 
  4. Outreach pygmeeën: onderzoek naar en ontwikkeling van een duurzame aanpak om deze gemarginaliseerde bevolkingsgroep te bereiken met medische zorg en het Evangelie.
  5. Medisch werk: de ziekenhuizen die verbonden zijn aan de kerk worden geholpen bij het aanschaffen van medische uitrusting en het verbeteren van de kwaliteit van hun werk. 


Wie zijn door de GZB naar Congo uitgezonden?

Naast financiële ondersteuning van projecten wordt medische staf uitgezonden. De familie Folmer en de familie Godeschalk zijn op dit moment uitgezonden naar Congo en verrichten medisch werk in de ziekenhuizen in Itendey en Lolwa. Zij helpen deze ziekenhuizen o.a. met de kwaliteitsverbetering van de medische zorg.

Bekijk voor een goed beeld van het werk van de families Folmer en Godeschalk de uitzendingen van EO-Metterdaad:
Uitzending 1: Vluchten naar een ander ziekenhuis
Uitzending 2: Opereren in een jungle ziekenhuis
Uitzending 3: De familie Godeschalk
Uitzending 4: Gratis ziekenhuiszorg voor pygmeeën
Of luister naar de podcast met Joanne Folmer. Hoe houdt ze hoop in een gebroken wereld?


Welke projecten steunt de GZB in Congo?


Het verhaal van Corine Godeschalk

“Laatst groette ik een man bij het operatiecomplex in het ziekenhuis. Ik verwachtte een luchtig ‘bonjour, ça va?’-praatje, maar het bleek dat zijn vrouw of dochter op dat moment werd geopereerd en dat hij daar stond te wachten. Hij was bang voor de afloop. Hij zei dat hij zoveel van haar hield. Tja, wat moest ik zeggen? Ik kon hem niet geruststellen met feiten, want ik had geen idee wat voor operatie het was. Er schoten gedachten door mijn hoofd over vertrouwen op God, maar ik wist even niet hoe ik dat moest zeggen. Ik had met hem te doen, maar ik kon de woorden niet vinden. Ik stamelde iets als ‘ik hoop dat het goed zal gaan’. Geen idee hoe hij dat heeft geïnterpreteerd. Ik hoop dat God er wat mee kan, want ik ben duidelijk nog niet zo goed hierin.”


Hoe kunt u helpen? 

Meebidden 
  • Voor de ziekenhuizen: bescherming tegen geweld in de regio, voor motivatie en goede samenwerking tussen de personeelsleden in het ziekenhuis, dat de staf in hun werk getuigen mogen zijn van Gods liefde voor mensen.
  • Voor de zendingswerkers en hun gezinnen: het leven in Congo met weinig faciliteiten is een behoorlijke uitdaging. Bid voor volharding en vreugde bij het werken en alledaagse leven, voldoende rust en ontspanningsmogelijkheden voor de gezinnen en goede scholing voor de kinderen.
  • Voor het land Congo: dat het Koninkrijk van God mag worden uitgebreid in Congo.
  • Voor zegen op de projecten binnen dit programma. Dat het programma inderdaad leidt tot geloofsgroei, tot meer missionaire - en diaconaal gerichte gemeenten en leidt tot meer betrokkenheid van jongeren in de gemeenten. 

Meegeven
Ook kunt u helpen door te geven aan dit programma. Dit kan via de doneer button bovenaan deze pagina. Uw gift is ook welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project DC.1.001. 

Meedoen
Wilt u zich samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of bedrijf voor langere tijd verbinden met het GZB-programma in Congo? Neem contact op met Danny Schurink (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343 512444, e-mail: dschurink@gzb.nl). 

 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.