Projectstand: € 25,-

Streefbedrag: € 82400,-

Ethiopië: De ‘salam’ (vrede) van het Evangelie delen met moslims

GZB-programma in Ethiopië:

De ‘salam’ (vrede) van het Evangelie delen met moslims

 
Ethiopië is een land met een rijke cultuur en historie. Zeker vanuit Bijbels perspectief is Ethiopië een bijzonder land te noemen. Ondanks de Bijbelse geschiedenis is het niet vanzelfsprekend om christen te zijn. Ethiopië kent bevolkingsgroepen die moslim zijn en nog nooit het Evangelie hebben gehoord. Eén van hen is de Berta bevolking.

Zo’n 35% van de meer dan 100 miljoen inwoners van Ethiopië is moslim, waaronder de Berta. Deze bevolkingsgroep leeft in een van de armste delen van het land: Benishangul-Gumuz. Slechts 2% van de Berta is christen; velen hebben nog nooit het Evangelie gehoord. De Berta kennen een heden en verleden van uitsluiting en discriminatie. Vroeger werden ze als slaven gebruikt door dominante etnische groepen en nog altijd zijn de verhoudingen niet gelijk.

De kerk met wie de GZB samenwerkt, de Ethiopische Woord van Leven Kerk (EKHC), zet zich in voor deze bevolkingsgroep. Ze wil laten zien dat de kerk omkijkt naar alle naasten, ook moslims, om zo het Evangelie te delen.

Het werk in Ethiopië

De Woord van Leven Kerk (EKHC) heeft samen met de GZB middels een kliniek geïnvesteerd in medische zorg en gemeenschapsontwikkeling. Het doel is om de levensstandaard te verbeteren en om te laten zien dat christenen het goede voor hebben met moslims. De gezondheidsindicatoren in de regio zijn laag en de ondervoeding is hoog in vergelijking met de rest van Ethiopië. Om die reden is de Homosha kliniek tot stand gekomen. Via deze kliniek heeft de kerk veel credit opgebouwd bij de lokale bevolking en de overheid.

De GZB steunt dit werk om de volgende redenen:
 1. Er zijn nog maar weinig christenen onder de moslim bevolkingsgroepen in de Assosa regio. 
 2. De gezondheidszorg in Homosha is zonder de kliniek minimaal.
 3. In de Benishangul-Gumuz regio zijn er regelmatig conflicten tussen verschillende etnische groepen in Ethiopië. De kerk probeert daarin een verzoenende rol te spelen en te laten zien dat het Evangelie etnische grenzen overstijgt. Dit wordt heel concreet door het Evangelie in woord en daad te delen met mensen van een andere etnische achtergrond.

Het werk in Ethiopië is opgedeeld in twee belangrijke pijlers:
 1. Opleiden van evangelisten uit de Assosa regio.
 2. Gezondheidszorg en preventie voor de armsten.


Opleiden van evangelisten

Om het Evangelie dichterbij de Berta bevolking te brengen is de wens ontstaan om een kerk te planten in de Benishangul-Gumuz regio. Lokale christenen uit de kerk in de Assosa regio worden opgeleid tot evangelist. Zij zullen na een tweejarige opleiding het Evangelie delen te midden van de Berta bevolking en een kerk planten in hun eigen taal en wereld.

De EKHC draagt zorg voor verschillende faciliteiten, zoals klaslokalen en slaapzalen voor de bijbelschool. Daarnaast bestaat het bestuur van de bijbelschool uit kerkenraadsleden van de kerk in Assossa, de EKHC.

De GZB helpt de lokale gemeente met:
 • Een aantal startinvesteringen van de bijbelschool, zoals meubilair en boeken.
 • De lopende kosten voor 2x de tweejarige evangelistenopleiding.
Lees hier meer over dit project.


Gezondheidszorg en preventie

Naast de kliniek zijn er geen andere gezondheidsposten in de regio, uitgezonderd van een post in een vluchtelingenkamp. De kliniek richt zich met name op moeder- en kindzorg, ook gezien de hogere sterftecijfers vergeleken met de rest van Ethiopië. Daarnaast zijn er outreach activiteiten waar voorlichting en preventie belangrijke onderdelen zijn. In het afgelopen jaar zijn 4.000 mensen voorzien van medische zorg!

De GZB helpt de kliniek met:
 • De lopende kosten voor een periode van 4 jaar. De EKHC stelt een plan op om na 4 jaar de kosten via andere wegen te bekostigen. Er wordt elk jaar een gedeelte van de bijdrage afgebouwd om via andere bronnen te wenden. 
Lees hier meer over dit project. 


Wie is door de GZB uitgezonden naar Ethiopië?

 • Janet van Middendorp is uitgezonden naar Ethopië. Zij zet daar een kleuterschoolprogramma op in de lokale moedertaal. Meer info: klik hier. 


Hoe kunt u meedoen? 

Meegeven: Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Ethiopië. Dat kan online of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: ET.1.001.

Meebidden:  
 • Bid voor de evangelisten-in-opleiding die gedurende twee jaar getraind worden aan de bijbelschool. Denk daarbij aan hun familie die ze langere periodes achter moeten laten en aan voldoende financiële steun voor het levensonderhoud.
 • Bid voor de moslimbevolking rondom de kliniek. Bid dat ze het Evangelie mogen horen en mogen gaan aanvaarden. 
 • Bid voor vrede in de regio. Dat de kerken van EKHC een rol mogen spelen in verzoening tussen bevolkingsgroepen.  
 • Bid voor de Soedanezen, Congolezen, en andere vluchtelingen in het kamp vlakbij de kliniek. Ook vluchtelingen bezoeken veelvuldig de kliniek. Ze leven vaak in moeilijke omstandigheden.   
 • Bid voor een levensvatbaar plan om de kliniek te financieren, waarbij de kerk steeds meer verantwoordelijkheid neemt.  

Meedoen:   
 • Van de verhalen uit Ethiopië kunnen we veel leren. Zeker voor wat betreft de relatie tussen christenen en moslims. Vraag gerust om exta verhalen of case studies.
 • De mogelijkheden van een reis naar Ethiopië zijn aanwezig.
 • Wilt u voor een korte periode uitgezonden worden naar Ethiopië? We onderzoeken graag de mogelijkheden.

Voor vragen of suggesties kunt u mailen naar Daniëlle Damsteeg (relatiebeheer Ethiopië): DDamsteeg@gzb.nl
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Ethiopië in beeld