Libanon: Noodhulp Beiroet

Noodhulp Beiroet


Dankzij uw hulp ondersteunen wij het zwaar getroffen Beiroet. 


Afgelopen 4 augustus 2020 werd Beiroet in haar hart geraakt: een opslag met ammoniumnitraat ontplofte waardoor een enorme explosie ontstond. Ongeveer 200 mensen verloren hun leven en meer dan 6.500 duizend mensen raakten gewond. Ook de schade aan de huizen en gebouwen in Beiroet was en is nog steeds groot. 

GZB-zendingswerker Heleen van den Berg berichtte de GZB net na de ontploffing: “Zojuist vond er een gigantische explosie plaats. Mensen zijn zo bang en in shock. Bid voor ons!”

En de volgende morgen: “Heer, hoe lang nog? De mensen lijden zo diep. Tegelijk weten we ons zo veilig geborgen bij Hem. Dank voor alle gebeden. Die hebben een grote impact. Misschien groter dan je je voor kunt stellen. Ik ervaar heel veel vrede en rust en helderheid om goed na te denken. De kerk is onmiddellijk begonnen met het organiseren van vrijwilligers en het inventariseren van de schade bij gemeenteleden.”De GZB kwam in actie. In eerste instantie maakte de GZB een bedrag over om de ergste nood te helpen lenigen. Daarna kreeg de GZB donaties om het zwaar getroffen Beiroet te ondersteunen. 

Er onderstonden mooie acties voor Beiroet. Zoals het verhaal van Myrthe (11 jaar) die met de verkoop van armbandjes meer dan 5 duizend euro ophaalde!
>Lees hier een artikel over Myrthe's actie.

Waar wordt uw donatie voor gebruikt?
  • We bieden ondersteuning bij het herstel van gebouwen van partners, waaronder een opvang, seminarie en kliniek, zodat ze snel weer met hun bedieningen kunnen starten. 
  • Libanezen worden praktisch en financieel ondersteunt in de reparaties van hun huizen: teams van vrijwilligers uit de kerk kwamen helpen puinruimen en voor grotere schade ontvingen families een financiële tegemoetkoming.  
  • Lokale gemeenten delen voedselpakketten uit aan families die door de crisis of explosie niet meer of moeilijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook krijgen families, waar nodig, ondersteuning in schoolgeld zodat kinderen gewoon naar school kunnen blijven gaan.  
  • We werken aan toegang tot medische hulp voor iedereen. Onder andere door herstelwerkzaamheden in een kliniek en thuisbezoek voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn om een kliniek te bezoeken.We houden u graag op de hoogte van het werk in Beiroet. Volg hieronder de updates.

Bedankt voor uw hulp en gebed! 

Update 20 augustus: helft bevolking onder de armoedegrens

Het leidende Libanese dagblad An-Nahar schat dat inmiddels meer dan 50 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft. De komst van het coronavirus én deze laatste ramp hebben het proces verder versneld: de explosie voelt daarmee als een soort genadeklap.

Wat kan de kerk in Libanon doen in dit alles? De kerken zijn bezig met het oprapen van de scherven, net als iedereen. Letterlijk en figuurlijk. Gemeenteleden en leiders zoeken de mensen op in hun nood en praten en bidden met hen. Er is niet alleen materiële nood – gebrek aan voedsel, medicijnen, onderdak – maar ook geestelijke nood, verdriet, angst, zorg, rouw.
Lees meer in De Waarheidsvriend van 20 augustus>>>