Projectstand: € 470,-

Streefbedrag: € 9400,-

India: Evangelisatie en gemeentestichting in Noord-India

Miljoenen mensen in het noorden van India hebben nog nooit het Evangelie gehoord. Juist hier wil GZB-partner CRFI mensen in aanraking brengen met het Goede Nieuws van Jezus Christus. CRFI geeft bijbels onderwijs aan pastors, ouderlingen van jonge gemeenten en aan evangelisten die met de fiets of lopend van dorp naar dorp trekken. Aan dit onderwijs is grote behoefte omdat de meesten van hen zelf pas een aantal jaren christen zijn.

India is met 1,3 miljard inwoners na China het grootste en drukstbevolkte land ter wereld. Het is een land vol tegenstellingen. Het subcontinent strekt zich uit over verschillende klimaatzones en er zijn tal van culturen en bevolkingsgroepen. Religie en het kastenstelsel spelen een grote rol. Er zijn grote verschillen tussen arm en rijk, tussen ouderwets en modern en tussen het leven in de stad en op het platteland. India heeft een laag gemiddeld inkomen, maar de economie groeit jaarlijks met 5-10%.

Het aantal christenen is met 2,5% klein; 83% van de bevolking is hindoe en 11% moslim. De meeste christenen wonen in het zuiden en in het noordoosten. In het noorden en noordwesten zijn nog maar heel weinig christenen.
Fundamentele hindoes zijn fel gekant tegen christenen en plegen regelmatig aanslagen. Ook vanuit hun directe omgeving (dorp, familie) krijgen christenen te maken met intimidatie en discriminatie, soms zelfs met fysiek geweld. Er geldt een anti-conversie wet in India, die verbiedt een andere godsdienst aan te nemen. Kortom, het is niet makkelijk om hier christen te zijn of te worden. Ter bescherming van nieuwe gelovigen, dopen gemeenten tegenwoordig bijvoorbeeld niet meer in de rivier, maar binnen.

Onze partner CRFI (Christian Reformed Fellowship of India) heeft het verlangen het Evangelie te verkondigen en gemeenten te stichten in het nog nauwelijks bereikte Bihar en Jharkhand, Noordoost-India. In de afgelopen tien jaar zijn er ongeveer 150 gemeenten ontstaan. Deze kerken zijn nog jong en volop in ontwikkeling. We dragen graag bij aan hun groei: niet alleen in aantallen, maar ook in diepte. Pastors, ouderlingen en evangelisten zijn maar minimaal (theologisch) opgeleid. Er is een groot verlangen om meer te leren over de Bijbel. Ze zijn gedreven om het Evangelie met zoveel mogelijk mensen te delen. Goed bijbels onderwijs zal hen heel erg helpen in hun missionaire en pastorale werk.
Om het Evangelie kracht bij te zetten en relaties op te bouwen, doet CRFI ook medisch/sociaal werk in onbereikte dorpen. De teams verstrekken gratis medische hulp, geven gezondheidsvoorlichting, bieden alfabetiserings- of naaicursussen aan (project IN.1.101).
 
Zoveel miljoenen hier hebben het Evangelie nog nooit gehoord én ook de opbouw van de jonge kerken verdienen onze aandacht. De GZB wil graag bijdragen aan de opleiding van pastors en ouderlingen en aan toerusting van de gemeenten.

Het verhaal van…
Juma Hansda is 16 jaar. Ze woont in het dorp Saulapur. Ze heeft een broer en twee zussen. Haar vader en moeder zijn boer. Ze is voor haar school afhankelijk van haar oudere broer. CRFI-evangelist Jaypal Murmu heeft een aanbiddingsgroep vlakbij haar huis. Juma was nieuwsgierig en lette op hen. Het viel haar op dat het leven en de houding van pas tot geloof gekomen dorpsgenoten veranderde. Vorig jaar besloot ze zelf ook naar de dienst te gaan. Na de aanbidding deelde Jaypal Murmu het Evangelie met haar en verkondigde haar Jezus Christus. Na enige tijd accepteerde ze Christus als haar persoonlijke Redder. Ze groeide in geloof en haar ouders waren onder de indruk van haar nieuwe leven in Christus en moedigden haar aan. Haar broer echter verzette zich tegen haar nieuwe christelijke geloof en dreigde dat ze geen financiële steun meer zou krijgen voor haar studie. Dit vond ze ontzettend moeilijk; ze vertelde de gemeente erover. Evangelist Jaypal en de gemeente deden voorbede voor haar en moedigden haar aan om vol te houden. Ze gaf haar problemen over aan God, ze wilde Hem trouw blijven, ze kon niet meer anders. Juma is inmiddels gedoopt. Wonderlijk, zo’n vernieuwd leven dat grote impact heeft op haar familieleden. Ook al is haar studie onzeker, ze wil alleen God dienen.Hoe kunt u helpen?
  • Evangelisten hebben geen inkomen. Ze krijgen een toelage van € 30 per persoon per maand. Wij steunen 5 evangelisten.
  • Voor € 25 per maand kan CRFI Bijbels en folders aanschaffen die de 5 evangelisten kunnen uitdelen.
  • Voor € 50,- kunnen er trainingen worden gegeven die de jonge gemeenten opbouwen, zoals een bijbeltraining voor voorgangers en training voor zondagschoolwerkers (incl. werkmaterialen).
  • Elke evangelist heeft een jaarbudget van € 100 voor evangelisatie events, zoals een vakantiebijbelschool voor kinderen. 
 
Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project IN.1.102.

 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.