Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 151200,-

Libanon: Kerk als baken van hoop

GZB-programma in Libanon: 

Kerk als baken van hoop


Libanon is een land met veel problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Na maanden van politieke onrust is het land failliet; de munt is ingestort en het leven is onbetaalbaar geworden. Tot overmaat van ramp heeft de coronacrisis én de explosie in de haven van Beiroet de situatie alleen maar verergerd. De armoede stijgt. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en kunnen niet langer in hun levensonderhoud voorzien. In al deze misère staan lokale kerken op. Ze komen samen om praktische hulp te verlenen én om te delen wat zij zo graag willen vertellen: er is hoop! 

Over Libanon

Libanon is een klein, dichtbevolkt land in het Midden-Oosten. In het zuiden grenst het aan Israël en in het oosten en noorden aan Syrië. In Libanon leven relatief veel christenen. Daarnaast huisvest het per hoofd van de bevolking de meeste vluchtelingen ter wereld: een kwart van de Libanese bevolking is Syrisch vluchteling. 
 
In deze tijd van crisis vormen de kerken in Libanon een plaats van hoop. Mensen komen naar de kerk voor financiële steun of emotionele hulp. Door de falende overheid zijn het kerken die onderwijs, medische hulp, voedsel en onderdak bieden aan hen die niet langer toegang daartoe hebben. Ook regionaal gezien heeft de kerk in Libanon een belangrijke functie. Ten opzichte van andere landen in het Midden Oosten is er relatief veel vrijheid. Juist in Libanon worden studenten vanuit de hele Arabische wereld  opgeleid om in hun eigen - vaak gesloten - thuisland te dienen.   

De GZB in Libanon 

In Libanon werkt de GZB samen met lokale kerken. De kerk in Libanon ziet deze tijd als een kans om te doen wat de vroege christenen deden. Niet alleen is er aandacht voor de opbouw van de eigen gemeente, maar ze willen ook van belang zijn in de samenleving en Zijn licht verspreiden. De GZB helpt hen op het gebied van onderwijs, kind en jeugd, noodhulp en theologische toerusting voor toekomstige leiders.    
 
Het werk in Libanon is onlosmakelijk verbonden met het werk in Syrië, waar de GZB samen met de kerk werkt aan vergelijkbare thema’s, veelal met dezelfde partners. Door het ondersteunen van het GZB-programma in Libanon, ondersteunt u ook het werk in Syrië.   Wie zijn door de GZB naar Libanon uitgezonden?
 

 
  • Heleen van de Berg - Heleen werkt bij peuteropvang GROW in Beiroet. GROW zet zich in voor vluchtelingenkinderen en hun families.  Zie voor meer info: www.gzb.nl/hoopvoorvluchtelingen.
  • Kees en Esther van de Knijff - Kees zal aan de slag gaan als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant. Esther zal gaan werken als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is. Zie voor meer info: www.gzb.nl/lichtvoorlibanon
  • Ook ondersteunt de GZB Wilbert van Saane en zijn familie, uitgezonden door Kerk in Actie. Wilbert doceert systematische theologie en missiologie aan de Near East School of Theology (NEST).    


Welke projecten steunt de GZB in Libanon? 


Het verhaal van Randa, gemeentelid van een kerk in Beiroet 

“Vorige week ging ik op bezoek bij Samira, een oude vrouw van in de 70. Haar huis is zwaar beschadigd door de explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus. Toen het gebeurde was haar man niet thuis. Zelf zat ze bij het raam; de enorme knal van de explosie verbrijzelden alle ramen en deuren. Zoals bij velen van haar leeftijd was de explosie een herinnering aan de Libanese burgeroorlog. Inmiddels is er een maand voorbij sinds die traumatische dag. Ze is dankbaar voor mijn bezoek, voor de aandacht en het luisterende oor, maar met name ook voor de tastbare hulp die ik meebreng. Zoals altijd had ik een voedselvoucher bij me van de supermarkt, maar ook liet ik een Bijbel bij haar achter. Samira stond erop dat ik ook haar buurvrouw zou ontmoetten, een alleengaande, werkloze vrouw die ook graag hulp zou ontvangen. Ik bezoek de vrouwen graag; ik ben van ze gaan houden. Sinds kort kijken de vrouwen ook samen naar onze online kerkdiensten.” 

Hoe kunt u meedoen?  

  • Verbind u voor een langere periode met het zendingswerk in Libanon en Syrië. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of uw bedrijf. Neem contact op met Gijbert Wolvers (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343-512444, e-mail: gwolvers@gzb.nl).  

Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Libanon, via de doneerbutton op deze pagina of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ME.2.001.   
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.