Projectstand: € 1691,-

Streefbedrag: € 18800,-

Filipijnen: Samen voor Samar

GZB-programma in de Filipijnen: 

Samen voor Samar


Op het Filipijnse eiland Samar wonen twee miljoen mensen. Meer dan 60% van hen leeft in armoede. Een organisatie van bijbelgetrouwe kerken, ABCCOP*, heeft het verlangen om in woorden en daden het Evangelie te delen met de mensen op Samar. Daardoor ontstaan nieuwe christelijke gemeenten waar mensen elkaar kunnen helpen, maar bovenal perspectief krijgen op een goed leven met God.


De Filipijnen

De Filipijnen bestaat uit maar liefst 7.641 eilanden! Eén van deze eilanden heet Samar. Dit is een relatief groot eiland. Er leven veel zeldzame dieren; waaronder verschillende soorten vleermuizen en knaagdieren. Veel mensen werken er in de landbouw of de visserij. Op Samar hebben mensen over het algemeen al weinig middelen om van te leven, maar het eiland wordt daarnaast ook nog eens regelmatig getroffen door cyclonen.


Geloof in de Filipijnen

Het grootste deel van de bevolking, ook op Samar, is rooms-katholiek. Op veel plaatsen heeft echter vermenging plaatsgevonden met de traditionele animistische godsdienst van de Filipijnen. Veel mensen kennen daardoor niet de werkelijke betekenis van het Evangelie. Ook op Samar is dit het geval. Samen met ABCCOP* wil de GZB een beweging tot stand brengen waardoor nieuwe bijbelgetrouwe gemeenten ontstaan.


De GZB in de Filipijnen

Voor ABCCOP* en de GZB is het belangrijk dat mensen over de liefde en genade van God horen, die zichtbaar is in Jezus Christus. Daarnaast is een christelijke gemeente ook de plek waar mensen voor elkaar kunnen zorgen. En waar ze elkaar en anderen kunnen helpen om beter in het levensonderhoud te voorzien. Op Samar worden daarom zogenaamde ‘livelihood trainingen’ gegeven. Door deze trainingen worden mensen daadwerkelijk geholpen én ze leren het Evangelie beter te begrijpen.
 
In het GZB-programma op de Filipijnen werkt de GZB samen met ABCCOP om…
  • Beroepstrainingen aan te bieden waardoor mensen in hun levensonderhoud leren voorzien (bijvoorbeeld naaicursussen).
  • Nieuwe bijbelgetrouwe gemeenten te stichten met lokale – Filipijnse – leiders.
  • De leiders en leden van de gemeenten toe te rusten met Bijbelkennis.
  • Nieuwe christenen te trainen om zelf ook uit te reiken naar mensen in hun omgeving, waardoor weer nieuwe gemeenten ontstaan.
  • De lokale gemeente te helpen om ook praktisch om te zien naar hun omgeving. Bijvoorbeeld door het verlenen van noodhulp na natuurgeweld (herbouw van scholen of het uitdelen van voedselpakketten). 

(*) ABCCOP is de afkorting van: Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines.


Het verhaal van…

Melanie Pajac is een vrouw van 42 jaar oud uit Hibubullao, Samar. Ze is moeder van drie kinderen. Het leven was voor haar zwaar; ze kon nauwelijks rondkomen. In 2019 volgende ze een naaicursus van de kerk. Melanie bleek niet alleen erg goed met de naaimachine, maar ook nog eens een flinke dosis leiderschapskwaliteiten te bezitten. Vandaag geeft ze leiding aan de coöperatieve groep voor kleermakerij en pantoffels. Ze is er enorm trots op dat ze nu veel beter in staat is om goed voor haar familie te zorgen.


Wie is door de GZB naar de Filipijnen uitgezonden? 


Welke projecten steunt de GZB in de Filipijnen?


Hoe kunt u helpen? 

Verbind u voor een langere periode met het zendingswerk in de Filipijnen. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of uw bedrijf. Neem contact op met Danielle Damsteeg (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343-512444, e-mail: ddamsteeg@gzb.nl).  
 
Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in de Filipijnen, via de doneerbutton op deze pagina of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project PH.1.001.
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.