Projectstand: € 27780,-

Streefbedrag: € 65000,-

Albanië: Help mee gevangenen in Albanië te bereiken met het Evangelie

Geef hoop in de gevangenis!


Voor een kleine fout of valse beschuldiging jaren vast komen te zitten. Voor een land als Albanië is dit geen uitzondering. De gevangenissen zitten vol en niet alleen met criminelen. Het leven in de gevangenissen is zwaar. Bloedheet in de zomer, ijskoud in de winter en geen hygiëne en zorg. Ook de gezinnen van gevangenen hebben het moeilijk. Ze leven in grote armoede zonder inkomen. Hulp vanuit de overheid is er niet en dorpsgenoten kijken ze met de nek aan. Toch is er onder gevangenen en hun families iets bijzonders gaande...

Onze partner in Albanië is in steeds meer gevangenissen pastorale zorg en kerkdiensten gestart. Zo klinkt de boodschap van hoop van vergeving in deze duistere plaatsen. En die boodschap klinkt door: levens veranderen en de sfeer in gevangenissen verbetert. Gevangenen helpen elkaar, verwelkomen nieuwkomers en bemiddelen bij agressie. En nu, tijdens de lockdown, organiseren ze zelfs hun eigen kerkdiensten!

Ena zit al vijf jaar in de vrouwengevangenis, ze mist haar enige zoon enorm. Tijdens haar jaren in de gevangenis volgde ze een Bijbelstudie discipelschapprogramma. De spanning en angst die ze had, werd tijdens het samen bidden vervangen door vrede. Het is een getuigenis dat ze haar voedsel, kleding en hygiëne producten ging delen met haar kamergenoot. Ze was voortdurend een zegen, in stilte en zonder opscheppen, hetzelfde als Jezus zei: "als je geeft aan de behoeftige, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet".Deze zomer werd een vrouw die vele jaren in de gevangenis zat gedoopt! Ze dient nu de Heere in de plaatselijke kerk. Haar leven is veranderd, ze deelt vaak haar getuigenis met anderen en vele malen zegt ze: "Nu kan ik volledig begrijpen wat betekent om een nieuw schepsel in Christus!" Prijs God!

Llir Qelemeni helpt gezinnen en ex-gevangenen om hun leven weer op de rit te  krijgen volgens de roeping uit Mattheüs 25: Ik was in de gevangenis en jij hebt Mij opgezocht. "Ik help ex-gevangenen om te integreren na hun gevangenschap en de draad weer op te pakken in hun leven, gezin, werk of studie. Ook geef ik arme gezinnen van gevangenen praktische diaconale hulp. Ik zie financiële, maar vooral geestelijke armoede. Het gaat om mensen, om hun waardigheid! Geregeld zie ik vruchten op ons werk. Mensen begrijpen beter wie God is en wat het betekent om christen te zijn. Er zijn veel vooroordelen over gevangenen en hun daden. Ik wil laten zien dat God mensen verandert."

Ex-gevangenen willen naar de kerk en ze willen na de gevangenis hun dagelijkse leven weer oppakken door naar school of aan het werk te gaan.Om deze ex-gevangen en hun families te ondersteunen, bieden we vaak praktische hulp om warm de winter door te komen en om hun leven weer op de rit te krijgen. U kunt bijdragen aan:
 
 • Een voedselpakket voor twee weken bedraagt  € 30,-
 • Een kacheltje, boiler of fornuis bedraagt € 500,-
 • Een koe of een paar schapen bedraagt € 1000,-
 • Een opleiding en opstart van een bedrijfje bedraagt € 1500,-

Collecten zendingsbusje
Door de coronacrisis missen we dit jaar een (groot) deel van de collecten uit het zendingsbusje in de kerk. Al die giften maken samen een enorm verschil. Ze zorgen ervoor dat het Evangelie wereldwijd klinkt, bijvoorbeeld in Albanië. Alleen met uw steun kan het Evangelie blijven klinken op plekken als gevangenissen in Albanië. Met  € 350,- zorgt de GZB ervoor dat een gevangenispastor een maand lang de gevangenen kan bemoedigen. Helpt u mee? Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!


Ja, ik help mee!
 

Help mee via de doneerbutton op www.gzb.nl/kerstactie of geef via een tikkie.

 


Bekijk hieronder een aantal foto's:

Gevangeniswerk Albanië


Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project AL.2.001.

Andere projecten die bij dit programma in Albanië horen zijn:

 • Een kerk in elke gevangenis
 • Hulp voor ex-gevangenen en hun gezin

  Met de VITA-vrouwenbeweging ondersteunen vrouwen in Nederland het zendingswerk in de vrouwengevangenis in Albanië. Wilt u ook het Levende Woord doorgeven in Albanië? Word dan vriendin van VITA via www.gzb.nl/vita.
   
  Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.