Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 175400,-

Frankrijk: (Re)vive la France

GZB-programma in Franrijk:

(Re)vive la France

 
De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk (54 gemeenten, ruim 4500 leden) in met name het zuiden van Frankrijk. Ze hebben het verlangen om te groeien en willen met mensen om hen heen het Evangelie delen. Veel gemeenten zijn klein en hebben beperkte menskracht en (financiële) middelen. We dragen graag een steentje bij aan het revitaliseren van de kerk in Frankrijk. Dat hebben we de laatste jaren gedaan via het jeugdwerk; de komende jaren komt daar het zogenaamde Focustraject bij.
 


Over Frankrijk

Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa en het Evangelie van Jezus Christus is voor veel Fransen totaal onbekend. In de meeste dorpen en steden is de kerk slechts een monument en geen plek van samenkomen en viering.
 
Maar Frankrijk is ook een prachtig vakantieland! Gaat u er de komende zomer naartoe? Het is enorm bemoedigend voor de kleine Franse gemeenten als vakantiegangers hun diensten bijwonen. Op www.unepref.com/unepref-eglises-menu ziet u waar zich UNEPREF-gemeenten bevinden. Maar niet iedereen spreekt even goed Frans; het is natuurlijk wel zo fijn als u de dienst ook kunt volgen. In een groot aantal gemeenten worden de diensten in de zomermaanden vertaald. Via deze pagina houden we u op de hoogte.


 

De GZB in Frankrijk

Samen met de UNEPREF hebben we het verlangen dat er overal in Frankrijk levendige gemeenten zijn waar iedereen zich thuis voelt, jong en oud. Graag willen we bestaande gemeenten toerusten, zodat gemeenteleden kunnen groeien in geloof en zich gaan inzetten om met anderen het Evangelie te delen. We helpen de kerk daarbij door: 1. te investeren in het jeugdwerk en 2. door middel van zogenaamde Focustrajecten.
 
1. Jeugdwerk
De UNEPREF loopt het risico om te vergrijzen. Als er al jongeren komen, zijn ze vaak de enigen en ook op school staan ze er alleen voor. Het is bijzonder moeilijk om je geloof niet te verliezen in een samenleving waarin kerk en staat strikt gescheiden zijn. En zonder leeftijdsgenoten om je geloof mee te delen. Door jongeren bij elkaar te brengen, wil de kerk hen bemoedigen en helpen om staande te blijven. Harriëtte Smit is door de GZB uitgezonden om te investeren in het jeugdwerk van de kerk. Ze werkt daarbij samen met Joel Landes. Samen coördineren en stimuleren zij het jeugdwerk op landelijk niveau. Dat doen ze door het ontwikkelen van materialen en het organiseren van bijeenkomsten waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen groeien in geloof.
 
2. Focus
Als er niets gebeurt, zal een groot deel van de kleine gemeenten de komende jaren gesloten moeten worden. Met als resultaat dat er dus geen kerk of gemeente meer is in het dorp! Wel hebben veel Fransen vragen rondom zingeving en ervaren ze een leegte in hun leven. Met name jongeren hebben veel vragen en zijn op zoek naar antwoorden. Veel gemeenten van de UNEPREF zijn echter niet in staat om hun plek in de samenleving in te nemen en een antwoord te geven. Gemeenten zijn erg naar binnen gekeerd en zijn vooral bezig met overleven. Om hier verandering in aan te brengen zullen Focustrajecten worden ingezet. Focus is door de IZB ontwikkeld voor missi­onaire toerusting en revitalisatie van bestaande gemeen­ten. De synode van de UNEPREF heeft de GZB gevraagd om een predikant beschikbaar te stellen om de kerk te ondersteunen in dit proces. Januari 2020 is ds. Geert Lustig uitgezonden om de Focustrajecten in Frankrijk te begeleiden en te coördineren.
 

Wie zijn door de GZB naar Frankrijk uitgezonden?


Harriëtte Smit is begin 2011 door de GZB en de Goudse St Jansgemeente uitgezonden naar Frankrijk. Na eerst een aantal jaren in Bordeaux te hebben gewerkt, is zij in 2015 verhuisd naar Aix-en-Provence. Kijk voor meer informatie op www.harriettesmit.com of www.facebook.com/harriette.smit. En beluister de podcast van Harriëtte Smit over haar leven in Frankrijk.

 

Ds. Geert en Florien Lustig en hun dochter Marleen zijn in 2020 vanuit Zeist uitgezonden naar Frankrijk. Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/hartvoorfrankrijk
Welke projecten steunt de GZB in Frankrijk?

  • Jeugdwerk - Harriëtte Smit en lokale collega Joel zetten samen hun expertise in als jeugdwerkers binnen de UNEPREF. Ze coördineren en stimuleren het Franse jeugdwerk op landelijk niveau, o.a. door materialen voor catechese en kringen te ontwikkelen en verdiepingsweekenden voor jongeren te organiseren.
  • Focus in Frankrijk - Ds. Geert Lustig start met vier ‘pilot’gemeenten: Le Vigan, Nîmes, Ganges en St. Hippolyte du Fort. Samen met de voorgangers en een groep gemeenteleden start Geert stap voor stap een proces van bezinning en verandering.
  • Klein, maar present! - Ondanks hun kleine omvang willen de kleine christelijke gemeenten present zijn en Jezus’ liefde laten zien aan mensen om hen heen, gelovig, ongelovig of moslim. Ze staan migranten met raad en daad terzijde, bieden voedselhulp, organiseren goedkope kleding en dragen financieel bij aan huisvestingskosten. 
Je geloof belijden

Lange tijd was het onzeker of hun ‘doop/belijdenisdienst’ wel kon plaatsvinden. Verschillende keren was het uitgesteld, maar eind juli was het zover: Camille (13), Lauriane (13) en Simon (14) gaven in de openlucht van Le Mas d’Azil hun ‘ja-woord’. Prachtig hoe God jonge tieners roept om Hem te volgen en hun geloof te belijden. Deze ‘eerste communie’ is een waardevolle en vreugdevolle ceremonie voor Franse ouders en grootouders. Een feestelijke dag die de Fransen uitgebreid vieren met allen die hen lief zijn en betrokken zijn op hun kind. Het enthousiasme van deze tieners heeft geleid tot de oprichting van een tienergroep afgelopen zomer, die 1x in de maand samenkomt op zaterdagmiddag. Harriëtte Smit ondersteunt predikant Bernard Bordes in het begeleiden van deze tienerclub. Zo wordt voor het eerst in jaren een vervolg geboden aan de catechisatie! En blijkt de gedane investeringen de afgelopen jaren in deze gemeente ‘vrucht’ te dragen.
 

Hoe kunt u meedoen?

  • Meegeven - Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Frankrijk. Dat kan via de doneerbutton op deze pagina of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: FR.1.001.
  • Meebidden - We vragen uw gebed voor de kleine, kwetsbare gemeenten in de regio Montpellier. Vier van hen - Ganges, Le Vigan, Nîmes en St. Hippolyte du Fort - doen mee aan de pilot van het Focustraject. Bid dat het traject dat deze gemeenten ingaan hen tot zegen zal zijn. Bid ook voor het jeugdwerk binnen de UNEPREF, dat kinderen en jongeren geraakt worden door het Evangelie en hun leven willen toewijden aan God.
  • Meedoen - Verbind u voor een langere periode met de kerk in Frankrijk. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of bedrijf. Neem contact op met Jopie Verhoek (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343-512444, e-mail: jverhoek@gzb.nl). 
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.