Thailand: Zendingsexpeditie Thailand

GZB-programma in Thailand:

Zendingsexpeditie Thailand


Isaan is een regio in het noordoosten van Thailand. Nog maar weinig mensen hebben er over de Heere Jezus gehoord. Van de 21 miljoen inwoners van Isaan, is minder dan 1 procent christen. Om een kerk te bezoeken moeten christenen vaak kilometers lopen. Het verlangen van de GZB is dat dat verandert en dat er op veel meer plekken kleine gemeenten ontstaan. 


Thailand

Isaan ligt in het noordoosten van Thailand; het grenst aan Laos en Cambodja. De meeste mensen in de regio wonen op het platteland en leven van de opbrengst van de rijst die ze verbouwen. 


Geloof in Thailand

Thailand is een van de weinige landen in Zuidoost-Azië waar het Evangelie openlijk verkondigd mag worden. Toch is slechts 1,1 procent van de ruim 69 miljoen Thai christen. In Noordoost-Thailand, in de regio Isaan, wonen zelfs nog minder christenen. Isaan is een uitgestrekt, arm plattelandsgebied met veel kleine dorpen. Er wonen 21 miljoen mensen. Daarvan is slechts 0,15 procent christen. Per honderd dorpen zijn er maar vier met een kerk of huisgemeente. De kans dat de mensen in Isaan een christen tegenkomen, is dus erg klein. Hoe moeten ze dan het Evangelie horen? Het is niet eenvoudig om een nieuwe gemeente te stichten op een plek waar nauwelijks christenen zijn. Het opbouwen van relaties en het winnen van vertrouwen vraagt een lange adem van zendingswerkers. Het boeddhisme is onderdeel van de cultuur en is verweven met alle facetten van het dagelijkse leven. De boeddhistische godsdienst loslaten, is een grote stap voor een Thai. Wanneer een gemeente ontstaat, is deze klein en kwetsbaar. Het is belangrijk dat gemeenteleden groeien in het geloof en in leiderschap. Zo kan de gemeente staande blijven en zelfstandig gaan functioneren.
 

De GZB in Thailand

Het verlangen van de GZB is dat jonge christenen in Isaan mogen groeien in geloof en vervolgens zelf nieuwe gemeenten starten in hun eigen omgeving. Zo zal het Evangelie zich als een olievlek verspreiden en zullen steeds meer Thai bereikt worden die nog nooit van de liefde van Jezus Christus hebben gehoord. Om dit doel te bereiken heeft dit programma twee aandachtsgebieden: (1) Evangelisatie en gemeentestichting, en (2) Gemeenteopbouw/toerusting.
 
In het GZB-programma in Thailand dragen we van harte bij aan het evangelisatiewerk dat Sijmen en Annelies den Hartog en Thomas en Cobi Roest (met hun teams) doen in Isaanse plattelandsdorpen en onder studenten in de stad Mahar Sarakham.


Het verhaal van…

Zuster Tie is christen; sinds kort woont ze met haar gezin in Udon. Als de gelegenheid zich voordoet, vertelt Tie aan mensen die ze ontmoet over haar geloof. Ze vertelt dan hoe de Heere Jezus haar heeft geholpen, hoe Hij haar vrede geeft en altijd bij haar is. Haar moeder raakte onder de indruk van het veranderde leven van haar dochter door de Heere Jezus en is ook tot geloof gekomen. Ze is deze zomer gedoopt. Heel bijzonder, niet in het minst voor Tie zelf! Een aantal andere mensen zijn ook door Tie geïnteresseerd geraakt, waaronder twee zussen. Graag willen deze zussen meer weten over de Heere Jezus. Samen met Sijmen en Annelies bezoekt Tie hen regelmatig. We hopen en bidden dat deze vrouwen en meer mensen in die buurt de Heere Jezus leren kennen als hun Verlosser.


Wie zijn door de GZB naar Thailand uitgezonden? 

  • Sijmen en Annelies den Hartog wonen en werken sinds 2009 als gemeentestichters en toerusters in Isaan. Tussen 2010 en 2020 woonden zij in de provincie ‘Khon Kaen’. Daar zijn ze in hun toenmalige woonplaats Machakhirie een kleine gemeente gestart. Deze gemeente is - mede dankzij hun hulp - steeds verder gegroeid en inmiddels zelfstandig! Gemeenteleden gaan er nu zelf op uit en bezoeken mensen die de Heere Jezus beter willen kennen. Dank aan God! De familie den Hartog is in 2020 verhuisd naar een nieuwe regio, naar de stad ‘Udon Thani’, waar ze met hun team vergelijkbaar werk doen. Kijk voor meer informatie over de fam. Den Hartog op www.oversea.nl.
  • Thomas en Cobi Roest wonen sinds begin 2019 in Thailand. In september 2020 zijn ze verhuisd naar ‘Mahar Sarakham’, waar ze met en onder studenten werken. Samen met een al bestaands lokaal team zullen ze door middel van lessen en activiteiten contacten leggen met studenten en met hen het Evangelie delen. Onze hoop is dat zij tot geloof komen en wanneer zij terugkeren naar hun geboorteplaats, het Evangelie weer aan anderen zullen doorgeven.
    Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/thomasencobi.
    Thomas en Cobi maken vlogs die te volgen zijn op hun YouTube kanaal 'Roest in Thailand'.


Welke projecten steunt de GZB in Thailand?

  • Evangelisatie en gemeentestichting in Isaan
  • Studentenwerk Mahar Sarakham


Welke vacatures heeft de GZB in Thailand?


Tips: 

  • Workshop 'Omgaan met boeddhisme': Het Thaise boeddhisme staat ver van ons als Nederlanders af. Deze workshop helpt om meer zicht op het boeddhisme te krijgen en de impact ervan op het dagelijkse leven in Thailand. De workshop is bedoeld voor kleine groepen (max. 12 personen) en duurt ongeveer 2 uur. Heeft u interesse? Laat het weten aan Jopie Verhoek: jverhoek@gzb.nl
  • 30 dagen bidden voor Isaan: Een boekje om concreet in gebed betrokken te zijn bij het zendingswerk in Isaan. Door het bieden van een inkijkje in het Isaanse leven hopen de schrijvers dat Christenen wereldwijd zullen bidden voor de komst van Gods Koninkrijk te midden van de Isaanse mensen. Gratis te downloaden via 'downloads' (links bovenaan deze webpagina) of te bestellen via jverhoek@gzb.nl


Hoe kunt u helpen? 

Verbind u voor een langere periode met het zendingswerk in Thailand. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of uw bedrijf. Neem contact op met Jopie Verhoek (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343-512444, e-mail: jverhoek@gzb.nl).  
 
Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Thailand, via de doneerbutton op deze pagina of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: programma TH.1.001.
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.