Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 7600,-

Malawi: Trainingen voor ouderlingen en diakenen

De Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) is met ruim 2,5 miljoen leden de grootste kerk van Malawi. De meeste Malawiërs zijn christen, er is een sterk geloof in Gods trouw en voorzienigheid. Er is echter ook vaak een groot gebrek aan Bijbelkennis. Veel mensen hebben niet eens een Bijbel. Ook is er nog veel bijgeloof. En er zijn veel te weinig predikanten.

Zo'n 85% van de diensten wordt geleid voor een ouderling of diaken. Slechts 60% van hen heeft een afgeronde basisschoolopleiding en minder dan 20% heeft de middelbare school afgerond. Toerusting van deze ambtsdragers is dan ook hard nodig. Tjerk Visser heeft van 2012-2016 leiding gegeven aan het toerustingswerk onder ouderlingen, diakenen en andere leidinggevenden in de gemeenten. Er zijn cursussen ontwikkeld waarbij onderwerpen aan de orde komen zoals: pastorale zorg, leiderschap, gemeenteopbouw en preken. Met de trainingen worden elk jaar minstens 6.000 ambtsdragers bereikt. Het werk van Tjerk is overgenomen door iemand uit Malawi zelf: dominee Victor Kapira. 

Een van degenen die deelnam aan een cursus is Elisah Mwantende. Deze bescheiden jongeman van 29 jaar was nog maar 1 dag getrouwd toen hij een cursus van 3 dagen volgde. Elisah is onderwijzer op de basisschool en diaken. Zijn verlangen is om door de trainingen beter te kunnen preken op een Bijbelse manier. 'Zo geef ik de mensen goed onderwijs.' Hij wil bijdragen aan een goede relatie die mensen met God hebben en hen stimuleren om het Evangelie te delen met anderen. Elisah: 'Ik wil God in geest en waarheid oprecht dienen en daarin een voorbeeld zijn voor anderen.'

Een mijlpaal voor Tjerk was de opleiding van 50 trainers, die op hun beurt nu kerkenraden gaan toerusten om hun werk goed te kunnen doen. Hieronder een filmpje van de afronding van deze opleiding: de trainers krijgen een certificaat en met hulp van de gemeenteleden van de Grote Kerk in Zwolle een Engelse studiebijbel en T-shirt. Een bijzonder moment.Ds. Kapira: "Graag wil ik jullie oproepen om de GZB en dan natuurlijk met name dit werk in Malawi te blijven steunen. Zelf hebben we veel te weinig financiele middelen om de projecten op grote schaal te starten. We bereiken nu met trainingen elk jaar minstens 6000 ambtsdragers. Dat hebben we alleen kunnen doen doordat jullie dit werk met ons hebben opgepakt!"
We hopen dan ook dat u dit belangrijke werk wilt blijven steunen.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MW.1.102.