Projectstand: € 25,-

Streefbedrag: € 31800,-

Nederland: Uw hulp gevraagd voor Turkse en Noord-Afrikaanse christenen

Evangelie & Moslims (E&M) is een stichting voor getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. De GZB en E&M hebben al jarenlang een relatie en versterken elkaar bij gezamenlijke projecten. We concentreren ons op Turkije en Noord-Afrika, de landen waar de twee grootste migrantengroepen in Nederland vandaan komen. Twee regio’s waar de kerk nog zeer klein is en waar het voor de toekomst van de kerk daar en voor het missionaire werk hier, van grote waarde is dat er een duurzame relatie wordt opgebouwd vanuit de Nederlandse kerken.


De GZB steunt de volgende activiteiten van Evangelie & Moslims:
 
1. Bemoediging en ondersteuning van Turkse gelovigen
De kerk in Turkije is maar heel klein. Turkse christenen vormen een minderheid van 0,01%. Ook in Nederland is het nog maar een kleine groep van de Turkse migranten die volgeling van Jezus is geworden. Ze zijn lid van Nederlandse kerken in de plaatsen waar ze wonen. Voor de opbouw van hun geloof organiseert stichting Evangelie & Moslims samenkomsten en toerustingsweekenden in Nederland. Voorgangers, muzikanten en evangelisten uit Turkije leveren daaraan een bijdrage. Omgekeerd bemiddelt Evangelie & Moslims dat Turkstalige gelovigen uit Nederland kerken bezoeken en christelijke programma’s volgen in Turkije. Op deze manier worden gelovigen opgebouwd in de taal van hun hart. Tevens is het een manier waarop de Turkse en de Nederlandse kerken elkaar leren kennen. Dat is waardevol, want we kunnen elkaar bemoedigen en van elkaar leren.
 
 
2. Bijbels en bijbelstudiemateriaal voor Turkse christenen
De Turkstalige migranten in Nederland hebben van huis uit een islamitische of Alevitische achtergrond en kennen de Bijbel niet. De Turkse taal speelt bij hen nog steeds een grote rol. Het is de taal van hun hart. Evangelie & Moslims verspreidt Turkse Bijbels en christelijke lectuur, CD’s en app’s en onderhoudt een Turkstalige website: incil.nl. Bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met de Turkse kerk. Verzoeken om een Turks Nieuwe Testament komen ook op de websites van Evangelie & Moslims binnen en worden doorgespeeld naar de Turkse kerk. Dat biedt de kerk in Turkije de kans missionaire contacten te leggen.
 
 
3. Bemoediging en ondersteuning van Noord-Afrikaanse gelovigen
De kerk in Algerije groeit, maar in Marokko is de kerk nog heel klein. Ook in Nederland is nog maar een kleine groep van de Marokkaanse migranten volgeling van Jezus is geworden. Ze zijn lid van Nederlandse kerken in de plaatsen waar ze wonen. Voor de opbouw van hun geloof organiseert stichting Evangelie & Moslims samenkomsten en toerustingsweekenden in Nederland. Noord-Afrikaanse voorgangers, muzikanten en evangelisten uit Frankrijk en Noord-Afrika leveren daaraan een bijdrage. Zo leren Marokkaanse gelovigen de kerk in Noord-Afrika kennen en kunnen contact maken met de kerk in Marokko als ze op vakantie het land bezoeken en hun familie daar in contact brengen met het evangelie. De Marokkaanse kerk daar en hier is nog erg klein en kwetsbaar en heeft onze steun nodig.
 
 
4. Bijbels en bijbelstudiemateriaal voor missionair werk onder Noord-Afrikanen
De Noord-Afrikaanse migranten in Nederland hebben van huis uit een islamitische achtergrond en kennen de Bijbel niet. Voor een groot aantal speelt het Marokkaans-Arabisch of een van dialecten van de Imazighen een belangrijke rol. Omdat de kerk in Marokko nog zo klein is, moet er nog veel materiaal ontwikkeld worden. Evangelie & Moslims is betrokken bij de ontwikkeling en verspreiding van lectuur, DVD’s, websites en apps in de talen van Noord-Afrikaanse migranten. Het materiaal wordt voor een deel ook in Noord-Afrika gebruikt en uitgereikt bij de veerboten in Spanje en Frankrijk.
 
Zie voor meer info over Evangelie & Moslims: http://www.evangelie-moslims.nl


Hoe kunt u helpen?
Het zou mooi zijn als u dit werk financieel wilt ondersteunen. Wilt u een van de volgende onderdelen mogelijk maken?
  • Ontmoetingen van Turkse gelovigen met bijdragen van Turkse voorgangers: € 23.000,-
  • Wederzijds gebruik van lectuur, mediadragers en websites voor de kerk in Turkije, maar ook voor Turkse medelanders: € 3.250,-
  • Turkse gelovigen uit Nederland bezoeken kerkelijke programma’s in Turkije: € 3.500,-
  • Studie- en bezinningsreis naar Turkije: € 9.500,-
  • Ontmoetingen van Noord-Afrikaanse gelovigen met bijdragen van Noord-Afrikaanse voorgangers: € 10.750,-

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45.
Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NL.9.100.

 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.