Projectstand: € 104789,-

Streefbedrag: € 150000,-

Syrië: Help slachtoffers oorlog Noordoost Syrië


GZB helpt kerk in door geweld getroffen noordoosten van Syrië
 
“Help ons alstublieft!”


Update 15 oktober 2019 

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS. Afgelopen week is de situatie abrupt  veranderd en verkeert de bevolking, waaronder 40 tot 50 duizend christenen, in grote ongerustheid.

Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:
  • In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.
  • In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.
  • De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.
  • De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer 80 USD bedraagt.
  • De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is. 

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine, maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Wilt u hen helpen, maak dan een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Syrië’ of doneer online via www.gzb.nl/syrie.Artikel RD: hoop en vrees bij christenen in Syrië
'Christenen in de Syrische stad Homs kunnen ongehinderd naar de kerk. Dat was in de afgelopen jaren wel anders. Rijen van verwoeste gebouwen getuigen nog steeds van wat de oorlog heeft aangericht. De Turkse inval in Syrië zorgt echter voor nieuwe onzekerheid.'

Lees hier het interview van GZB-regiocoördinator Midden-Oosten en Noord-Afrika Arie van der Poel in het RD.Update 13 december 2018

Vergeet Syrië niet! Al is de oorlog zo goed als voorbij en keren vluchtelingen langzaam terug: een groot deel van het land ligt in puin en op veel plaatsen is er gebrek aan bijna alles. 

Help de kerk in Syrië om een baken van hoop te zijn in een verscheurd land! Met uw gift kan de kerk doorgaan om kinderen en hun ouders te helpen met goed onderwijs, kinderclubs, traumaverwerking en voedselpakketten. Met een bedrag van bijvoorbeeld € 30 geeft u kinderen een maand lang dagelijks een voedzame maaltijd! Maak een gift over via de doneerbutton of rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. noodhulp Syrië. De doneerstand tot 15 oktober 2019 is €163.806,-. Hartelijk dank namens onze Syrische broeders en zusters!


Het is inmiddels drie jaar geleden. Micheal (6) en Laresa (4) liggen klaarwakker en doodsbang in bed. Hun slaapkamer wordt continu verlicht door de gevechten op straat. Plotseling vliegt de deur open en komt hun moeder binnengerend met hun zusje Miral (1) in haar armen. ‘Kleed je aan en pak je spullen’, roept ze in paniek. ‘We moeten nu weg, het is veel te gevaarlijk!’ De vlucht leidde het gezin naar Aleppo. Daar wonen ze nu in een van de kapotgeschoten huizen.
 
Een groot deel van Syrië ligt in puin, er zijn nauwelijks voorzieningen en veel mensen leven in diepe armoede. Als je alles op je in laat werken, kan de moed je soms in de schoenen zinken. Is er eigenlijk nog hoop voor dit door oorlog verscheurde land? Ja, er is hoop! En die hoop komt van de lokale kerk.
 
Ondanks het gevaar en de uitzichtloze situatie zijn veel christenen in Syrië gebleven. ‘Mensen vertrokken massaal, maar wij zien het als onze taak om te blijven. Jezus geeft ons de hoop en zekerheid, die hier nauwelijks meer te vinden is’, aldus een gemeentelid.


De kerk speelt een grote rol bij het geven van concrete hulp. Bijvoorbeeld in Aleppo, waar elke zaterdag 200 kinderen naar de kinderclub in de protestantse kerk komen. Ook Micheal, Laresa en de intussen vierjarige Miral komen daar graag naartoe. Vrijwilliger Merry vertelt: ‘In het begin huilde Miral constant, en deed niet mee. Ik nam haar op schoot en vroeg wat er was. Na lang aandringen vertelde ze dat haar vader op reis was om aan de oorlog te ontsnappen. Het meisje is bang en heeft dringend hulp nodig om haar oorlogservaringen te verwerken.’

De gevolgen van de oorlog merken de vrijwilligers van de kinderclub ook op andere momenten. Dankzij hulp van de GZB krijgen de kinderen elke dag een maaltijd. De meesten hebben honger en dat is duidelijk te zien. Achter veel voordeuren heerst deze winter grote armoede, honger en kou.
 
Merry is blij dat ze van betekenis kan zijn voor de getraumatiseerde kinderen van Aleppo. ‘Van haar moeder hoorde ik dat Miral het fijn vindt op de kinderclub. Als haar oudere broer Micheal ’s nachts moet huilen troost Miral hem met de woorden: ‘Ga maar even spelen, God is met ons.’ Dezelfde woorden waarmee ik haar troost tijdens de kinderclub.’
 
Het kinderwerk biedt kinderen in Syrië een hoopvolle en veilige plek. Waar ze spelen, leren over de Heere Jezus en een voedzame maaltijd krijgen, soms de enige maaltijd van die dag. Help de kerk in Syrië om een baken van hoop te zijn in een verscheurd land! Met uw gift kan de kerk doorgaan om kinderen en hun ouders te helpen met goed onderwijs, kinderclubs, traumaverwerking en voedselpakketten. Elke gift is zeer welkom. Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!
 
Voor een bedrag van € 30 geeft u een kind als Miral een maand lang dagelijks een voedzame maaltijd!
Artikel Waarheidsvriend
‘Wij weten niet wat de toekomst ons brengt, maar we voelen ons verbonden met de kerk in Homs en met onze stadsgenoten en we willen onze ouderen niet in de steek laten,’ verklaren Nahla en Kifah, die een aanbod afsloegen om naar Australië te emigreren. ‘Wij hebben hoop, en daarom gaan we door,’ zegt Nahla met tranen in haar ogen. ‘We geloven dat God ons in Syrië een taak geeft en zal beschermen, nu en in de toekomst.’

Lees hier het hele verhaal van Nahla en Kifah.