Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 3000,-

Kenia: Naar zondagsschool in een sloppenwijk

In een sloppenwijk van Nairobi, in Kawangaware, is de afgelopen jaren een nieuwe gemeente ontstaan. Met veel enthousiasme heeft deze gemeente een stuk land gekocht  en daarop een kerk gebouwd. Begin 2012 is de kerk feestelijk geopend.
Vanaf het allereerste begin van de gemeente is er aandacht voor de vele kinderen die in de sloppenwijk wonen. Zij groeien op in armoede, gaan vaak niet naar school en hebben weinig hoop voor de toekomst. Iedere zondag zijn ze welkom op de zondagsschool. Er komen steeds meer kinderen. Daarnaast worden er in de vakanties vakantiebijbelweken georganiseerd. De gemeente is arm en kan onze hulp goed gebruiken.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project KE.1.005.