Projectstand: € 497,-

Streefbedrag: € 11800,-

Egypte: Leiderschapstraining voor jonge christenen

Voor jonge christenen in het Midden-Oosten valt het niet altijd mee om handen en voeten te geven aan hun geloof, zeker ook omdat de meeste mensen om hen heen moslim zijn. Om hen toe te rusten wordt er ieder jaar een zomerschool georganiseerd, juist ook voor jongeren uit de 20 gemeentes die extra worden ondersteund in hun missionaire groei. (zie GZB-programma in Egypte)
 
Christenen in Egypte zijn een kleine minderheid te midden van een bevolking die overwegend moslim is. Christenen worden vaak gediscrimineerd en achtergesteld. Veel jonge Egyptische christenen vinden het daarom moeilijk om in het dagelijks leven ook daadwerkelijk als christen te leven. En om in het openbaar over hun geloof en vertrouwen op God te praten. Terwijl dat juist belangrijk is, want door hun doen en laten kunnen ze veel van Jezus’ liefde aan de mensen om hen heen doorgeven.
 
Het Christian Mind Institute heeft daarom als doel jonge christenen (25-35 jaar) uit het Midden-Oosten, die vaak al een leidinggevende positie hebben in kerk of samenleving, aan te moedigen en toe te rusten als christen in de maatschappij te leven. Het instituut organiseert dit jaar voor 35 jongeren een zomerschool van twee weken, gevolgd door twee weekenden in oktober en maart. Tijdens de zomerschool komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: ontzag voor het Woord van God, de christelijke levensvisie in verhouding tot andere levensvisies, het voeren van gesprekken met niet- of andersgelovigen en persoonlijke ontwikkeling.
 
Deelnemers van afgelopen jaren zijn erg enthousiast. Voor velen van hen – maar ook voor hun omgeving – is de zomerschool tot grote zegen geweest!
 
Het verhaal van…
Marina, 22 jaar: “De cursus heeft mijn leven veranderd. Het zet je op het juiste spoor voor de toekomst. Een toekomst waarin God de eer krijgt en waarin ik Hem wil dienen.”
 
Peter, 25 jaar: “Het Christian Mind Institute geeft je de kans om te dromen over de toekomst, omdat die toekomst in Gods handen ligt. Het biedt je de mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken, die van je houden en voor je zorgen, je accepteren zoals je bent en je helpen in je worstelingen.” 
 
Hoe kunt u helpen?
  • Voor € 35 maakt u het mogelijk dat een deelnemer één dag kan meedoen met de zomerschool.

Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Egypte en de mogelijkheden voor u als gemeente? Neem dan contact op met Rik Lubbers, rlubbers@gzb.nl of 0343-512444.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. 
Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project EG.1.104.

 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Lees meer over het werk van de GZB in Egypte.