Projectstand: € 586,-

Streefbedrag: € 5800,-

Israël: Medische zorg voor arme patiënten

Veel mensen in Bethlehem hebben geen zorgverzekering en zijn te arm om zelf voor de kosten op te draaien als ze medische hulp nodig hebben. De Shepherd Society helpt waar mogelijk.

Veel Palestijnse families worstelen met de slechter wordende economische situatie in Bethlehem. In deze stad wonen zo’n 213.000 mensen waaronder veel christenen. Er bevinden zich hier drie vluchtelingenkampen. Veel mensen zijn werkloos. Door de politieke spanningen is de toerismesector al lange tijd ingestort. En dat terwijl de meeste mensen van het toerisme afhankelijk zijn.
 
De Shepherd Society helpt deze families, bijvoorbeeld met het opstarten van een eigen bedrijfje, zodat ze weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast ontvangt de Shepherd Society veel hulpaanvragen van families voor het betalen van doktersrekeningen. Veel mensen hebben geen zorgverzekering of deze verzekering dekt maar een deel van de kosten.
Er wordt met andere organisaties overlegd zodat de juiste gezinnen geholpen worden, gezinnen die nog nergens anders hulp krijgen.
 
Door het bieden van werk en medische hulp wil de Shepherd Society op een praktische manier Jezus’ liefde laten zien aan de mensen, en hen waardigheid en zelfvertrouwen teruggeven. 

Het verhaal van…
Bishara en Naela hebben samen vier kinderen in de schoolleeftijd. Bishara is de kostwinner van het gezin, maar hij heeft hartproblemen en kan zijn beroep in de bouw niet meer uitoefenen. Het gezin heeft heel moeilijke tijden doorgemaakt. Na een bezoek van de Shepherd Society aan dit gezin heeft Bishara medicijnen ontvangen alsook hulp om een klein bedrijfje op te starten. Hij heeft de hulp met beide handen aangenomen en is enthousiast over zijn bedrijfje. De hulp betekent heel veel voor dit gezin en het geeft weer hoop voor de toekomst.

Hoe kunt u helpen?
Gemiddeld is er € 125 per patiënt nodig voor noodzakelijke medische kosten, zoals bijv. medicijnen voor chronisch zieke patiënten, medische ingrepen, hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, fysiotherapie of onderzoeken.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project IL.1.101.