Mexico: Opvangcentrum voor verslaafden

Met hulp van de GZB zijn sinds 2009 in het christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden mannen afgekickt van hun alcohol- en drugsverslaving. Ze kregen een nieuwe kans. Centro Shalom… een plek van hoop!

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma’s op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd.
Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico.
 
De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Het verhaal van...
Jacob: “Ik had alles verloren, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn goede baan. Alles.”
Wat begon met een biertje met collega’s liep steeds verder uit de hand. Totdat Jacob uiteindelijk alles kwijtraakte. Hij kwam in Centro Shalom terecht. Hij was blij verrast over de therapieën, de bijbelstudies en de werkprojecten waar hij aan kon meedoen. Door de bijbelstudies en de wekelijkse kerkbezoeken op zondag leerde hij God kennen. Hij voelde zich niet meer zo alleen. Een onderdeel van de behandeling bij Centro Shalom is het belijden van schuld tegenover degenen die onder de verslaving hebben geleden. Zijn kinderen stonden open voor dit gesprek en bellen hem nu regelmatig op. Wonderlijk genoeg vond hij al snel een baan. Nu is hij op zoek naar een kerk waar hij zich bij kan aansluiten. Hij overnacht nog op het centrum, maar zodra hij zijn eerste salaris binnen heeft gaat hij op zoek naar een huurwoning.

Vanuit de GZB zijn Machiel en Erika Kommers bij het centrum betrokken geweest: “Door het werk in Centro Shalom krijg je meer begrip voor deze mensen en waarom ze bepaalde verkeerde keuzes hebben gemaakt. We zien hier ook meer van de gebrokenheid van de schepping. Dit komt niet alleen door ons werk, maar ook door de grote kloof tussen arm en rijk in Mexico.
Centro Shalom zorgt in eerste instantie ervoor dat mensen afkicken, maar daarnaast geven ze voorlichting en zorgen ervoor dat de kerken omzien naar deze mensen. Het mooie aan Centro Shalom is dat ze goede verslavingszorg geven, ze passen wetenschappelijke kennis toe op een christelijke basis.”
 
Hoe kunt u helpen?
Met uw bijdrage aan Centro Shalom kunt u voor veel verslaafden en hun families een groot verschil maken. Zij krijgen een nieuwe kans in hun leven. Ook komen zij in het centrum (opnieuw) in aanraking met het evangelie. Helpt u mee? Om een verslaafde een maand lang op de te vangen is € 500 nodig.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MX.9.100.

Zie voor een mooi beeld van het opvangcentrum de tv-uitzendingen van EO-Metterdaad tijdens de zomer van 2017.