Projectstand: € 1150,-

Streefbedrag: € 17600,-

Zuid-Soedan: Studiebeurzen voor aanstaande predikanten

Door de jarenlange burgeroorlog hebben predikanten in Zuid-Soedan nooit de kans gehad om een goede opleiding te volgen. We investeren daarom graag in het theologisch onderwijs en stellen een aantal studiebeurzen beschikbaar.

Het Kajo-Keji Christian College is een theologische opleiding in de classis Kajo Keji. Vanwege de burgeroorlog en onveiligheid heeft de opleiding jarenlang nauwelijks gefunctioneerd. Het gevolg is dat predikanten in Kajo Keji nauwelijks enige opleiding hebben gehad. De meeste predikanten hebben slechts enkele maanden Bijbelschool gevolgd. Er is dan ook grote behoefte aan goed opgeleide voorgangers. Inmiddels functioneert de theologische opleiding weer. Er zijn op dit moment zo’n 30 studenten die worden opgeleid tot predikant. Daarnaast worden er bijscholingscursussen gegeven voor predikanten die al in een gemeente werkzaam zijn.
De opleiding heeft echter nog wel te kampen met financiële tekorten. De studenten zijn zelf arm, ze dragen wel iets bij, maar dit is nog veel te weinig om de opleiding te kunnen bekostigen. Naast een bijdrage aan de kosten van de opleiding stellen we voor acht studenten een studiebeurs beschikbaar.

Nadat het jarenlang relatief rustig is geweest in de regio Kajo Keji braken er begin 2017 opnieuw onlusten uit. Een groot deel van de bevolking is op de vlucht geslagen. De opleiding is in die periode verhuisd naar Mojo in Noord-Oeganda. Daar kunnen de studenten zich verder voorbereiden op hun taak in de kerk. Velen van hen hebben echter verschrikkelijke dingen meegemaakt en de meeste familieleden wonen nu in een vluchtelingenkamp. Het bijzondere is dat de studenten ondanks alle tegenslagen zich niet laten ontmoedigen.Het verhaal van…
Simaya is in 2017 afgestudeerd. Hij komt uit Kajo-Keji en gaat aan de slag in Bidi Bidi, het vluchtelingenkamp waar zijn gezin nu woont. Dit vluchtelingenkamp is momenteel het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, met bijna 300.000 vluchtelingen in één kamp! Voor zijn studie was Simaya jeugdleider in de kerk, en tijdens zijn studie is hij hierbij betrokken gebleven. Nu, in de vluchtelingenkampen, zijn er teveel verhalen van jongeren die ontsporen door alle trauma’s en moeilijkheden. Simaya voelt dat God het op zijn hart gelegd heeft om de jongeren in en buiten de kerk te helpen en te bereiken met de boodschap van Gods liefde.

Predikanten in Zuid-Soedan werken in moeilijke en uitdagende omstandigheden. We vragen uw gebed voor hen, maar bovenal bidden we om vrede voor Zuid-Soedan.

Hoe kunt u helpen?
  • Voor € 20 heeft een student een maand lesmateriaal.
  • Voor € 45 krijgt eenstudent een maand kost en inwoning.
  • Voor € 75 bekostigt u een maand de opleiding van één student.


Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project SS.1.100.
 

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.