Lees meer » Jaarthema
2016-2017

Projectstand: € 1742,-

Streefbedrag: € 10700,-

Zuid-Soedan: Studiebeurzen voor aanstaande predikanten

Door de jarenlange burgeroorlog hebben predikanten in Zuid-Soedan nooit de kans gehad om een opleiding te volgen. We investeren daarom graag in het theologisch onderwijs en stellen een aantal studiebeurzen beschikbaar.

Het Kajo-Keji Christian College is een theologische opleiding in de classis Kajo Keji. Van 2010-2015 hebben Jaap en Mirjam Haasnoot, zendingswerkers van de GZB, hier lesgegeven. Vanwege de burgeroorlog en onveiligheid heeft de opleiding jarenlang nauwelijks gefunctioneerd. Het gevolg is dat predikanten in Kajo Keji nauwelijks enige opleiding hebben gehad. De meeste predikanten hebben slechts enkele maanden Bijbelschool gevolgd. Er is dan ook grote behoefte aan goed opgeleide voorgangers. Inmiddels functioneert de theologische opleiding weer. Er zijn op dit moment zo’n 30 studenten die worden opgeleid tot predikant. Daarnaast worden er bijscholingscursussen gegeven voor predikanten die al in een gemeente werkzaam zijn.
De opleiding heeft echter nog wel te kampen met financiële tekorten. De studenten zijn zelf arm, ze dragen wel iets bij, maar dit is nog veel te weinig om de opleiding te kunnen bekostigen. Naast een bijdrage aan de kosten van de opleiding stellen we voor zeven studenten een studiebeurs beschikbaar.

Het verhaal van…
Een van de studenten is Peter Meen (25 jaar). Hij studeert theologie met een beurs van de GZB. Peter komt uit Rumbek, een plaats ten noorden van Juba. Hij is van de Dinka etnische groep en het hebben van meerdere vrouwen (polygamie) is daar meer gebruikelijk dan in Kajo-Keji. Dat blijkt wel uit zijn gezins­situatie.
Peter vertelt dat zijn vader een gepensioneerd arts is. Zijn vader heeft 11 vrouwen en 22 kinderen. Peter is een zoon van zijn tweede vrouw. Zijn moeder kan niet lezen of schrijven. Hij ging eerst naar een basisschool van Italiaanse paters en daarna deed hij de middelbare school.
Omdat Peter actief was in de jeugdgroep van de kerk, koos de bisschop hem uit om theologie te gaan studeren in Kajo-Keji. Peter vindt dat er in de kerk van Kajo-Keji veel goede dingen gebeuren en die wil hij later ook in Rumbek introduceren.
Peter is nog niet getrouwd. De traditie schrijft voor dat eerst zijn oudere halfbroer (de zoon van de eerste vrouw) moet trouwen en dan is hij pas aan de beurt. Zolang zijn vader de koeien voor de bruidsschat van zijn oudere broer nog niet heeft ‘betaald’, moet hij geduld hebben.
Peter is in augustus 2015 bevestigd als deacon in de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan. Een deacon is een beginnend predikant in de Anglicaanse traditie. Peter werd in Kajo-Keji bevestigd.
 
Het afgelopen jaar heeft Peter veel geleerd op de opleiding: "Ik heb bijvoorbeeld meer geleerd over jeugdwerk, zending, het doen van bijbelstudie en hoe theologie en ontwikkeling samen op kunnen gaan. Dat zijn onderwerpen die ik in de gemeente in de praktijk kan brengen. Het is belangrijk dat het Evangelie doorwerkt in onze cultuur en dat we verkeerde gewoonten (zoals polygamie) achter ons gaan laten."


Hoe kunt u helpen?
Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: ‘project SS.1.005’.