Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 0,-

Malawi: Studiebeurzen studenten Theologie

De Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) is de grootste kerk van Malawi. De predikanten van deze kerk worden opgeleid aan het Zomba Theological College. Momenteel telt Zomba ruim 100 studenten. Omdat er binnen de CCAP nog steeds een groot tekort aan predikanten is, draagt de GZB graag bij aan de studiebeurs van tien studenten.

Het verhaal van…
Gracious Labana was automonteur, maar hij had niet het gevoel dat dit het was wat hij wilde met zijn leven.
Gracious: “Vanaf de middelbare school wilde ik God dienen. Ik had het voorrecht om op verschillende terreinen mijn talenten in te kunnen zetten. Op de middelbare school was ik leider van de studentenorganisatie. En later in mijn gemeente, in Chonde, was ik voorzitter van het jeugdwerk en lid van de evangelisatiecommissie. Na verloop van tijd voelde ik steeds duidelijker de roeping om predikant te worden en heb ik me aangemeld voor de theologische opleiding.”
 
“Nu zit ik op de theologische opleiding in Zomba. Het is als een droom die werkelijkheid wordt. Dank daarvoor aan God. Ik geloof dat dit de plaats is waar Hij me wil hebben, waar m’n Bijbelkennis groeit en waar ik handvaten krijg om een goede herder van een gemeente te zijn. Als ik klaar ben met de studie ga ik graag de gemeente dienen waar de Synode me plaatst. Dat alles is mogelijk dankzij de studiebeurs van de GZB. Ik word geestelijk toegerust zodat ik straks in de gemeente een goede dienaar van Jezus Christus mag zijn. Moge God u zegenen.”

Hoe kunt u helpen?
Per student is € 50 per maand nodig.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MW.2.102.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.