Projectstand: € 60,-

Streefbedrag: € 20600,-

Rwanda: Goed opgeleide voorgangers en toename bijbelstudiegroepen

Bijna 200 gemeenten en maar ruim 60 predikanten… heel veel gemeenten in Rwanda worden geleid door mensen zonder theologische opleiding. Het doel van de afdeling Mission & Training binnen de Anglicaanse Kerk van Rwanda (Kigali Diocese) is om predikanten en andere leidinggevenden beter toe te rusten voor hun taak binnen de kerk. Voorgangers hebben met veel uitdagingen te maken: armoede, ziekte, gebrek aan onderwijs. Bovendien hebben pastors en gemeenten te maken met steeds veranderende omstandigheden: modernisering en globalisering, economische groei, effecten van de genocide, toename van de islam. De voorganger speelt een grote rol als het om hulp en advies gaat. Omdat het opleidingniveau vaak laag is, is ondersteuning en training door de afdeling Mission & Training hard nodig. Daarbij worden gebruik gemaakt van de Kinyarwanda studiebijbel, die een paar jaar geleden onder leiding van ds. Ad Verwijs is uitgegeven.

Een ander doel van de afdeling is om christenen te helpen om te groeien in hun geloof. Hierin vervullen de bijbelstudiegroepen die de laatste jaren zijn ontstaan een belangrijke rol. De afdeling Mission & Training zorgt voor goed bijbelstudiemateriaal. In totaal zijn er bijna 800 groepen die wekelijks samenkomen. Een groot deel van deze bijbelstudiegroepen is ontstaan na een grote evangelisatieactie waarbij velen tot geloof zijn gekomen. Het mooie is dat uit sommige bijbelstudiegroepen ook weer nieuwe gemeenten ontstaan. Ook zorgen de bijbelstudiegroepen er voor dat mensen meer betrokken raken en zich actief willen inzetten binnen de kerk. Kortom: de bijbelstudiegroepen hebben een positieve impact.

Door onze bijdrage aan het werk van de afdeling Mission & Training investeren we in de kerk in Rwanda. Helpt u mee? 

Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project RW.1.100.