Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 5900,-

Zimbabwe: Verbetering theologisch onderwijs

Het Murray Theological College is de predikantenopleiding van de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Namens de GZB heeft ds. Aalt Visser tot 2019 als docent Zendingswetenschap aan deze opleiding gewerkt. Graag willen we blijven investeren in de kwaliteit van het onderwijs aan deze theologische opleiding. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren en ontwikkelen van het curriculum. Ook worden studenten in hun levensonderhoud gesteund, zodat zij de opleiding kunnen volgen. In Zimbabwe, een land met grote economische, politieke en sociale problemen, is dit geen overbodige luxe.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ZW.1.100.

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.