Projectstand: € 61180,-

Streefbedrag: € 0,-

Downloads

Zuidoost-Azië: Zendingexpeditie

In een groot deel van Azië is het Evangelie van Jezus Christus totaal onbekend. Niemand heeft er ooit van de liefde van God gehoord! Toch is er wel iets in beweging. Veel mensen staan open voor het Evangelie. Op verschillende plaatsen ontstaan zelfs kleine gemeentes. Maar er zijn nog zoveel onbereikte mensen. Voor hen willen we verder trekken, nieuwe grenzen overgaan.
 
Met drie nieuwe zendingswerkers willen we in drie nieuwe gebieden in Zuidoost-Azië aan de slag gaan. Voor deze zendingsexpeditie zoekt de GZB een aantal gemeenten die zich voor vier jaar aan dit uitdagende project willen verbinden. Wil uw gemeente meer met zending doen? En wilt u zelf ook echt bij zending betrokken worden? Doe dan mee met de zendingsexpeditie!
 
Dit is het plan:
  1. Het zendingswerk in Isaan (noordoost-Thailand) uitbreiden.
  2. Zendingswerk starten in Myanmar (Birma).
  3. Zendingswerk starten in een onbereikt deel van een communistisch land in Zuidoost-Azië waar zending verboden is.
 
Zo is het mogelijk:
  1. Drie nieuwe zendingswerkers die bereid zijn om voor langere tijd in deze regio aan de slag te gaan.
  2. Een aantal gemeenten dat zich aan deze zendingswerkers verbindt en verantwoordelijkheid neemt om dit project met gebed, medeleven en financiële betrokkenheid te ondersteunen.
  3. Een aantal ondernemers dat het zendingswerk in Zuidoost-Azië adopteert.
  4. Een investering van € 200.000 per jaar.
Om deze expeditie te laten slagen, hebben we uw enthousiasme en warme betrokkenheid nodig. Doe mee!

Lees meer over de zendingsexpeditie.


Een gift is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project 02.AZ.1.