Projectstand: € 2434,-

Streefbedrag: € 14700,-

Malawi: Palliatieve zorg en medicijnen vanuit het Ekwendeni Ziekenhuis

Het Ekwendeni ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 mensen. De meeste mensen in dit gebied zijn kleine boeren, die minder dan 1 USD per dag verdienen. Als zij naar het ziekenhuis moeten, hebben ze geen geld om de behandeling en de medicijnen te betalen. Het Ekwendeni Ziekenhuis biedt palliatieve zorg aan zo’n 1.000 mensen die chronisch ziek of uitbehandeld zijn.

In het Ekwendeni Ziekenhuis heeft men regelmatig te maken met patiënten die chronisch ziek zijn of die uitbehandeld zijn. Deze mensen zijn erg kwetsbaar en hebben met verschillende problemen te kampen. Gewoonlijk zijn ze niet meer in staat om hun werk te doen en hebben daardoor ook geen inkomsten. Bovendien hebben ze ook nog eens extra kosten vanwege hun gezondheid. Ze worden vaak geheel afhankelijk van hun familie. Door middel van het palliatieve zorgprogramma wil het ziekenhuis hen ondersteunen. Zo’n 1.000 patiënten en hun families kunnen in het ziekenhuis terecht voor counseling, het verstrekken van medicijnen, voedselsupplementen of andere hulp. Ook wordt er transport aangeboden aan mensen die een specifieke behandeling in een ander ziekenhuis moeten ondergaan. Ongeveer 55 mensen die gaan sterven ontvangen thuis de nodige medische zorg. In het programma is ook ruimte voor 40 families die extra ondersteund worden, o.a. met zeep, dekens of matrassen. Met Kerst krijgen ze indien er voldoende geld is een voedselpakket. Voor patiënten in het Ekwendeni ziekenhuis die te arm zijn om zelf de medicijnen te betalen die ze nodig hebben, is het Grace Fund opgericht. Vanuit het Grace Fund worden medicijnen aangeschaft voor mensen die zelf de middelen niet hebben om dit te kunnen via dit Grace Fund gefinancierd.

Bezoek aan huis
Het palliatieve team bezoekt dus ook regelmatig mensen thuis.
Zo kwamen ze bij een man die al negen jaar op een matras in zijn kamer lag, nadat hij half verlamd was geraakt door tuberculose in zijn rug. “Brengt iemand je af en toe weleens naar buiten?”, vroegen ze hem. “Nee nooit”, was zijn reactie. "Uitzichtloos" zouden we dat in Nederland misschien noemen. Het bijzondere was dat deze man helemaal niet klaagde. Hij had geen pijn en hij kon zichzelf op zijn zij rollen. Een jongen die hem verzorgde, zette elke ochtend eten binnen zijn bereik en ging vervolgens naar school. Verder had hij een klein radiootje naast zich en zo kwam hij de dag door. Af en toe werd hij door vrijwilligers in het dorp bezocht. Om stil van te worden.

Vanuit de GZB is Rieneke van de Pol aan dit project verbonden. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/care4malawi.Hoe kunt u helpen?
  • Circa 300 mensen worden met het palliatieve zorgprogramma bereikt. Het is vaak de enige medische en pastorale ondersteuning die mensen krijgen. Met € 40,- maakt u het bezoeken en ondersteunen van 5 mensen mogelijk.
  • Per patiënt is gemiddeld € 22,50 nodig voor het verstrekken van gratis medicijnen en vervoer.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MW.1.106.