Centraal-Azië: Bijbelcursussen in lokale gemeenten

Om lokale christenen in Centraal-Azië toe te rusten, te bemoedigen en te versterken wordt gebruik gemaakt van TEE: Theological Education by Extension. Dit zijn praktische, laagdrempelige Bijbelcursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht.
 
Christenen in Centraal-Azië hebben het niet gemakkelijk. Zij ervaren veel weerstand vanuit hun omgeving en de overheid. Je hoort immers moslim te zijn. Kennis van de Bijbel is vaak gering onder mensen die net tot geloof zijn gekomen, maar de behoefte om meer te weten groot.
 
Om de lokale christenen toe te rusten, te bemoedigen en te versterken wordt gebruik gemaakt van TEE: Theological Education by Extension. Dit zijn praktische, laagdrempelige Bijbelcursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht. De deelnemers ontmoeten elkaar wekelijks in een kring en krijgen opdrachten en huiswerk om de lesstof in praktijk te brengen. Voorgangers zien een groot verschil onder gemeenteleden die TEE volgen: ze zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste. TEE wordt overigens ook veel gebruikt in huisgemeenten zonder eigen voorganger.
 
Op dit moment zijn er zes nationale TEE-teams in Centraal-Azië actief: in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en Azerbeidzjan. De teams vertalen en printen het cursusmateriaal naar de eigen nationale taal. Het printen en verspreiden van het materiaal is risicovol, omdat het door de overheid als ‘illegaal’ wordt gezien. Ook is er een er een organisatie in Rusland die TEE-werk doet onder migranten uit Centraal-Azië.
 
Het verhaal van… Svetlana (Oezbekistan)
“Toen ik nog maar net tot geloof was gekomen, wist ik maar weinig van de Bijbel. Toen ik de eerste TEE-cursus over de basis van het christelijk geloof volgde, ontdekte ik veel nieuwe dingen. Ik begreep opeens dat ik God kon dienen met al mijn talenten, bezittingen en zelfs mijn huis.
 
Daarom begon ik met een tweejarige TEE-Bijbelschool. Dit bracht mij nog veel meer. De kennis die ik opdeed over het leven van Jezus had een grote impact op mij. Ik moest er elke keer een uur voor reizen met de bus, maar ik had het er graag voor over! Alle drie mijn dochters en hun echtgenoten geloven nu in Jezus. In mijn huis worden iedere zondag diensten gehouden, een huisgemeente dus.
 
Op een dag vroeg mijn predikant of ik een TEE-groep wilde leiden in een afkickkliniek voor alcohol- en drugsverslaafden. Eerst wilde ik niet, ik was te bang voor de grote verantwoordelijkheid om met deze groep mensen te werken. Ik geloofde eigenlijk niet dat ze in staat zouden zijn de Bijbel te bestuderen. Door de alcohol en drugs zouden vast hun hersenen zijn aangetast. Maar mijn predikant bemoedigde mij en ik startte een TEE-groep. Toen de bewoners ontdekten dat ze zelf in staat waren de Bijbel te lezen en te bestuderen, werden ze helemaal enthousiast! Vooral de praktische toepassingen en de eenvoudige vragen spraken hen erg aan.
 
Eén van de deelnemers leidt nu zelf een TEE-groep in de afkickkliniek! Ik had nooit gedacht dat God mij op deze manier zou kunnen inzetten in Zijn Koninkrijk.”

Hoe kunt u helpen?

  • Voor ca.€ 50,- per week ondersteunt u een TEE team bij het geven van cursussen en het ontwikkelen van materialen.

 
Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.101.
 

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.Lees hier meer over het programma in Centraal-Azië.