Centraal-Azië: Bijbelcursussen in de lokale gemeenten

Christenen in Centraal-Azië en Rusland hebben het niet gemakkelijk. Zij ervaren veel weerstand vanuit hun omgeving en de overheid. Als Oezbeek of Kazach hoor je immers moslim te zijn. Kennis van de Bijbel is vaak gering onder de jong-gelovigen en de behoefte om meer te weten erg groot. De kerk is dan juist de plek waar ze toegerust, bemoedigd en gesterkt kunnen worden.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van TEE: Theological Education by Extension. Dit zijn bjibelcursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden (ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht). De deelnemers volgen de cursussen in hun eigen gemeente of gezamenlijk met andere kerken in de buurt. Deelnemers groeien in geloof en discipelschap.
Ondanks de beperkingen is het TEE-werk in Centraal-Azië de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. In elk land in Centraal-Azië (o.a. Azerbeidzjan, Kazachstan en Tajikistan) is er nu een nationaal team dat het TEE-programma in eigen land handen en voeten geeft. Zij vertalen en printen de cursussen en geven trainingen aan kringleiders en voorgangers.
 
Daarnaast zijn er miljoenen arbeidsmigranten uit Centraal-Azië werkzaam in Rusland. Een toenemend aantal komt in Rusland tot geloof. Hierdoor is er ook in Russische gemeenten een groeiende vraag ontstaan naar materiaal in bijvoorbeeld het Oezbeeks, Kirgizisch en Tajieks.
 
Het verhaal van… Svetlana (Oezbekistan)
“Toen ik nog maar net tot geloof was gekomen, wist ik maar weinig van de Bijbel. Toen ik de eerste TEE-cursus over de basis van het christelijk geloof volgde, ontdekte ik veel nieuwe dingen. Ik begreep opeens dat ik God kon dienen met al mijn talenten, bezittingen en zelfs mijn huis.
 
Daarom begon ik met een tweejarige TEE-Bijbelschool. Dit bracht mij nog veel meer. De kennis die ik opdeed over het leven van Jezus had een grote impact op mij. Ik moest er elke keer een uur voor reizen met de bus, maar ik had het er graag voor over! Alle drie mijn dochters en hun echtgenoten geloven nu in Jezus. In mijn huis worden iedere zondag diensten gehouden, een huisgemeente dus.
 
Op een dag vroeg mijn predikant of ik een TEE-groep wilde leiden in een afkickkliniek voor alcohol- en drugsverslaafden. Eerst wilde ik niet, ik was te bang voor de grote verantwoordelijkheid om met deze groep mensen te werken. Ik geloofde eigenlijk niet dat ze in staat zouden zijn de Bijbel te bestuderen. Door de alcohol en drugs zouden vast hun hersenen zijn aangetast. Maar mijn predikant bemoedigde mij en ik startte een TEE-groep. Toen de bewoners ontdekten dat ze zelf in staat waren de Bijbel te lezen en te bestuderen, werden ze helemaal enthousiast! Vooral de praktische toepassingen en de eenvoudige vragen spraken hen erg aan.
 
Eén van de deelnemers leidt nu zelf een TEE-groep in de afkickkliniek! Ik had nooit gedacht dat God mij op deze manier zou kunnen inzetten in Zijn Koninkrijk.”
 
Hoe kunt u helpen?
De cursussen zijn voor heel veel christenen in Centraal-Azië erg belangrijk bij de groei in hun geloof. We willen daarom graag een bijdrage leveren aan het opzetten van deze bijbelcursussen.
Lesmateriaal voor 8 personen kost € 35 en een training voor een kringleider € 100.
 
Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.101.