Centraal-Azië: Bijbelcursussen in de lokale gemeenten

Christenen in Centraal-Azië en Rusland hebben het niet gemakkelijk. Zij ervaren veel weerstand vanuit hun omgeving en de overheid. Als Oezbeek of Kazach hoor je immers moslim te zijn. Kennis van de Bijbel is vaak gering onder de jong-gelovigen en de behoefte om meer te weten erg groot. De kerk is dan juist de plek waar ze toegerust, bemoedigd en gesterkt kunnen worden.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van TEE: Theological Education by Extension. Dit zijn bjibelcursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden (ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht). De deelnemers volgen de cursussen in hun eigen gemeente of gezamenlijk met andere kerken in de buurt. Deelnemers groeien in geloof en discipelschap.
Ondanks de beperkingen is het TEE-werk in Centraal-Azië de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. In elk land in Centraal-Azië (o.a. Azerbeidzjan, Kazachstan en Tajikistan) is er nu een nationaal team dat het TEE-programma in eigen land handen en voeten geeft. Zij vertalen en printen de cursussen en geven trainingen aan kringleiders en voorgangers.
 
Daarnaast zijn er miljoenen arbeidsmigranten uit Centraal-Azië werkzaam in Rusland. Een toenemend aantal komt in Rusland tot geloof. Hierdoor is er ook in Russische gemeenten een groeiende vraag ontstaan naar materiaal in bijvoorbeeld het Oezbeeks, Kirgizisch en Tajieks.
 
Enkele verhalen over deelnemers aan de cursussen…
 
Oezbekistan
Vladimir, coördinator van de cursussen in Oezbekistan: “Vooral Oezbeekse christenen met een moslimachtergrond hebben het moeilijk. Sommigen verliezen hun baan of worden verstoten door hun familie. Maar zelfs zij houden vast aan hun geloof en delen het met collega’s en vrienden. Dagelijks komen er mensen tot geloof!”
 
Kazachstan
Een Oeigoerse christen nam één exemplaar van Abundant Life (versie 1996) mee naar haar dorp aan de Chinese grens. Daar kwam ze in het geheim samen met andere Oeigoerse christenen. Om de beurt vulden ze met potlood de antwoorden in om ze vervolgens weer uit te gummen en door te geven aan een ander. Er waren zelfs mensen die het boek twee keer doornamen, omdat ze telkens weer nieuwe dingen over de Bijbel ontdekten.
 
Centraal-Aziatische migranten in Rusland
Gulya en haar moeder woonden in Vladivostok en namen deel aan een TEE-groep voor Oezbeken. Ze maakten daarbij veel aantekeningen. Toen ze terug moesten naar Oezbekistan kon Gulya niet meer naar een kerk, andere gelovigen ontmoeten en de Bijbel lezen. Haar grootouders en ooms verboden dat. Ze had echter nog wel de cursus Abundant Life en haar aantekeningen bij zich. Het herlezen daarvan helpt haar om ook onder moeilijke omstandigheden niet haar geloof te verliezen.
 
Hoe kunt u helpen?
De cursussen zijn voor heel veel christenen in Centraal-Azië erg belangrijk bij de groei in hun geloof. We willen daarom graag een bijdrage leveren aan het opzetten van deze bijbelcursussen.
Lesmateriaal voor 8 personen kost € 35 en een training voor een kringleider € 100.
 
Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.004.