Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 17600,-

Colombia: Thuis theologie studeren

FUSBC is een interkerkelijke theologische opleiding in Medellin. Het seminarie staat in heel Latijns-Amerika goed bekend. Het heeft een 5-jarige opleiding voor predikanten en kerkelijk werkers, een tweejarige nascholing voor afgestudeerden, en allerlei 1-jarige opleidingen (bijvoorbeeld over Oude of Nieuwe Testament, Pastoraat en Counseling). Ook worden er cursussen-op-maat gegeven in lokale kerken.

FUSBC is voorloper op het gebied van afstandsonderwijs. Daardoor is het voor veel meer mensen mogelijk geworden om theologie te studeren. Mensen die er niet een paar jaar tussenuit kunnen om voltijds aan het instituut te studeren, maar die wel graag predikant willen worden of op een andere manier dienstbaar willen zijn binnen de kerk. We willen het FUSBC graag helpen om het afstandsonderwijs verder te ontwikkelen, onder andere door een bijdrage aan het digitaliseren en opnemen in een database van studiematerialen. Op deze wijze hebben de studenten thuis toegang tot de bibliotheek van het seminarie.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CO.1.102.

Meer informatie over de projecten van de GZB in Colombia kunt u hier lezen.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.