Projectstand: € 2446,-

Streefbedrag: € 29400,-

Downloads

Zuidoost-Azië: Evangelisatie en kerkbouw

In Zuidoost-Azië groeit het christendom de laatste jaren sterk. Tegen de verdrukking in. Of, eigenlijk, juist dóór de verdrukking. Het snelst groeien de kerken en huisgemeenten die niet tot de officiële, door de staat gecontroleerde kerk behoren. Toch is zendingswerk in dit land nog steeds verboden. Onder minderheidsgroepen zijn er soms wat meer mogelijkheden. Een van die minderheidsgroepen in een afgelegen bergachtig gebeid heeft lang geleden het evangelie al ontvangen. De gemeenten die in de loop der tijd zijn ontstaan, hebben echter moeite om het hoofd boven water te houden. Dat komt omdat veel sekten in het gebied actief zijn en omdat veel jongeren naar de stad trekken in de hoop op een betere toekomst. Onze bijdrage in 2017 wordt gebruikt voor het bouwen van twee nieuwe kerken. Het doel is niet alleen het bouwen van kerken, maar daarnaast ook de geestelijke groei en eenheid van de gemeentes te bevorderen. Men hoopt dat door een nieuw en groot kerkgebouw het aantal gemeenteleden ook zal gaan groeien.

In een van de plaatsen waar met steun van de GZB een kerk is gebouwd vertelde een vrouw over haar oma. Jaren geleden was haar oma de enige christen in het dorp. Met gevaar voor eigen leven deelde zij met de mensen om haar heen het evangelie. Wonderlijk genoeg kwam het hele dorp tot geloof. Op de plek waar haar oma vroeger woonde is nu de nieuwe kerk gebouwd. De gemeenteleden zien daarin de trouw van God en Zijn liefde die niet veranderd is en niet ophoudt.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project SA.1.100.