Lees meer » Jaarthema
2016-2017

Projectstand: € 3369,-

Streefbedrag: € 6000,-

Downloads

Nepal: Bestrijding HIV/aids

Ook in Nepal komt HIV/aids veel voor. INF zet zich in voor behandeling, hulp en voorlichting.

Nepal is één van de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals lepra en tuberculose komen er veel voor en ook het aantal HIV-geïnfecteerden is groot. Er is dan ook grote behoefte aan behandeling, zorg en ondersteuning voor HIV-patiënten en hun familie. In het Baglung-district in West-Nepal is International Nepal Fellowship (INF) de belangrijkste organisatie die adequate en vakkundige zorg biedt. Daarnaast zet INF zich in voor voorlichting en bewustwording, onder andere in samenwerking met lokale kerken en overheid. Zo hoopt men de verspreiding van HIV/aids te verminderen en het leven van aidspatiënten en hun families te verbeteren.

Het verhaal van…
Goma is een weduwe van 42 jaar, ze woont met haar drie kinderen in Amalachaur, Baglung. Door de hoge werkloosheid in Nepal werken veel mannen in het buitenland om daar geld te verdienen voor hun gezin. Ook de man van Goma werkte jarenlang in India en stuurde elke maand geld. Na jaren kwam hij terug en werkte als chauffeur, tot hij opeens ernstig ziek werd. Hij bleek aids te hebben, in een vergevorderd stadium. Uiteindelijk overleed hij, maar Goma wist niets over HIV. Zijn sterven was een enorme schok voor Goma. Ze stond er nu helemaal alleen voor. Op een dag werd ook zij ziek, onderzoek wees uit dat zij ook HIV-geïnfecteerd was. Ze werd doorverwezen naar INF, waar ze deelnam aan counseling en later ook aan een INF-supportgroep voor mensen met aids. Het is een enorme steun voor haar geweest om over haar ziekte te praten en om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor haar situatie. INF hielp haar met het vinden van werk, zodat ze voor haar gezin kon blijven zorgen. Na 2 jaar werd dit te zwaar door haar ziekte en moest ze iets anders vinden. INF heeft haar toen geholpen bij het opzetten van een klein ‘winkeltje’. Haar kinderen helpen haar zoveel mogelijk. Ze bezoekt nog steeds de supportgroepen van INF. Daarnaast laat ze haar liefde en meeleven ook zien aan andere HIV-patiënten. Ze helpt hen om hun leven op te pakken, zoals zij zelf ook is geholpen. 

Hoe kunt u helpen?
  • Met € 20,- kan iemand worden geholpen met een kip, varken of geit om zo ook eigen inkomsten te verwerven.
  • Er is een fonds voor medicijnen en voedsel. Voor € 12,- kan iemand die dat zelf niet kan betalen toch een behandeling krijgen (medicijnen, voedsel, onderdak).
  • INF wil in de kliniek in Baglung 240 HIV-geïnfecteerden helpen met counseling. Kosten: € 520,-, dat is € 2,- per persoon.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NE.2.002.