Projectstand: € 6100,-

Streefbedrag: € 10600,-

Peru: Naschoolse zorg en onderwijs in Trujillo

Veel kinderen in Trujillo komen uit probleemgezinnen. Daardoor zijn ze vaak lastig en presteren ze op school slecht. In 2015 is de presbyteriaanse gemeente daarom begonnen met een naschoolse opvang. Kinderen kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen en worden begeleid bij hun huiswerk.

Zo’n 40% van de kinderen presteert ondermaats op school. Volgens een studie van de overheid begrijpt slechts 44% van de kinderen wat ze lezen en haalt slechts 26% een voldoende niveau op het gebied van rekenen. De meerderheid van de kinderen groeit op in een ongezonde pedagogische omgeving, zowel thuis als op school. Kinderen presteren daardoor minder, waardoor er nog meer druk op ze komt te liggen. Ze worden weggezet als lui, onverantwoordelijk en ‘dom’. Dit heeft nadelige psychische en emotionele gevolgen. Iets waar de gemeente op langere termijn ook de wrange vruchten van plukt.

De presbyteriaanse gemeente in Trujillo is daarom in 2015 is begonnen met een project waarbij kinderen elke schooldag na schooltijd op een stimulerende wijze ondersteund worden in het huiswerk en studievaardigheden aanleren. Deze naschoolse activiteiten vinden plaats in een veilig klimaat met aandacht voor onderwijs vanuit de Bijbel en normen en waarden zoals omgang met ouders en docenten. Op de zondagen wordt verder ingegaan op thema’s die de kinderen door de weeks aangereikt hebben gekregen.
 
Er is nadrukkelijk ook aandacht voor de ouders van de kinderen. Zij zijn tenslotte de eerste opvoeders en dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Om hen daarbij te helpen heeft het project ook een programma voor ouders. In dit programma krijgen ze concrete handvatten aangereikt over opvoeding van kinderen, ontwikkeling van kinderen en het disciplineren van kinderen.

Het verhaal van...
Antony is 6 jaar en zit in groep 3. Hij komt uit een gebroken gezin, waarbij de vader bij het gezin weggegaan is. Voordat hij begon aan het programma noemden zijn juffen hem vervelend, ongemotiveerd en lastig. Hij doet nu 5 maanden mee aan het programma en zijn moeder is dolblij met de vooruitgang die hij laat zien op school en thuis. Zijn juf geeft aan dat hij trouw is met zijn huiswerk en complimenteert zijn moeder. Geweldig ook voor de moeder om te zien dat het beter gaat met haar kind! 

Valeria is 7 en zit in groep 4. Haar thuissituatie is erg moeilijk. Haar (extended) familie heeft een lange geschiedenis van alcoholmisbruik, fysieke en emotionele agressie naar kinderen en zijn ook regelmatig in aanraking geweest met de politie. Een van de trieste resultaten was dat ze volledig stilstond in haar schoolontwikkeling. Nu, na 5 maanden in het programma, zien haar begeleiders dat de veilige omgeving van het project haar erg goed doet. De resultaten op school gaan met sprongen vooruit. Ze komt af en toe ook zondags naar de zondagsschool, maar haar vader staat dit andere keren weer niet toe. Toch zien we ook dat het licht van het evangelie ook begint door te dringen in haar familie.


Hoe kunt u helpen?
  • Tafels en ander meubilair: € 3.000
  • Materialen, lasten en apparatuur: € 5.000
  • Trainen en aanstellen gekwalificeerd personeel (toenemende bijdrage gemeente in de komende jaren): € 10.500

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project PE.1.111.