Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 35300,-

Downloads

Thailand: Kerkplanting in Isaan

Isaan is het arme noordoosten van Thailand. De meeste mensen in deze regio wonen op het platteland en leven van de opbrengst van de rijst die ze verbouwen. Het overgrote deel van de bevolking is boeddhist, nog geen 1 procent is christen.
 
In dit gebied werken verschillende zendingswerkers van de GZB. Door middel van evangelisatie in dorpen en op scholen, het starten van huisgroepen en het geven van bijbelonderwijs willen zij op verschillende plekken nieuwe gemeenten stichten.
 
Om de dorpjes in Isaan te bereiken gaan de zendingswerkers regelmatig op pad met  een Bijbelbus. De bus is gevuld met Bijbels, christelijke boeken, dvd’s en materiaal om kinderclub te geven. In de dorpjes worden lectuurpakketten uitgedeeld en er vinden evangelisatiebijeenkomsten plaats.
 
Een van de zendingswerkers is Reinout van Heijningen. Na eerst in een ander dorp te hebben gewoond, is hij samen met zijn gezin in februari 2013 in het district Yang Sisurat aan de slag gegaan.
Reinout: “Het is bijzonder om te zien hoe we samen met een klein groepje mensen dat al langer christen is de kerk van Yang Sisurat steeds meer gestalte kunnen geven. We hadden toen we in Yang Sisurat kwamen wonen nooit durven denken en hopen dat het zo voorspoedig zou gaan. We komen elke zondag samen met een groep van rond de 25 mensen (inclusief kinderen). Dat klinkt misschien klein, maar voor de start van een nieuwe kerk in Isaan is dat groot. Een aantal mensen dat komt is christen, maar een groot gedeelte niet. Toch is het bijzonder om te zien hoe de Heilige Geest aan het werk is. We zien dat voornamelijk in een groep van 7-8 mensen uit het dorp Nong Thoem. Deze groep komt elke zondag trouw en heeft inmiddels al hun afgodsbeelden, geestenhuisjes etc. vernietigd. Dat is een heel grote stap en het lijkt erop dat deze mensen definitief besloten hebben om Jezus te volgen. Daarom: ‘God is aan het werk’!”
 
Het zendingswerk in Isaan wordt gezegend. Het aantal christenen groeit met ongeveer 4% per jaar. Gemiddeld bestaat tweederde van een gemeente uit nieuwe gelovigen. Zij hebben een grote honger meer te leren over de Bijbel. Ongeveer de helft van het totaal aantal gemeenten is in de afgelopen tien jaar ontstaan.

Wilt u bijdagen aan de verdere verspreiding van het Evangelie? Maak dat een gift over op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project TH.1.100.