Projectstand: € 2426,-

Streefbedrag: € 20600,-

Libanon: Opvang en onderwijs voor peuters uit vluchtelingengezinnen

Het Philemon Project vangt zo'n 60-70 peuters op uit kwetsbare gezinnen.

Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede. Denk bijvoorbeeld aan de vele vluchtelingen uit Syrië of vrouwen uit Azië en Afrika die in Libanon als hulp in de huishouding werken en daar vaak uitgebuit worden. Een kleine groep christelijke vrouwen trok zich het lot van deze kinderen aan en is een paar jaar terug gestart met peuteropvang via het Philemon Project.
 
Inmiddels komen hier zo’n 70 kinderen per dag in de leeftijd van 1-4 jaar. Een dag bestaat uit een gevarieerd programma van creatieve spelletjes (binnen en buiten), zingen, verhalen, knutselen, beginnend lezen en rekenen en het aanleren van sociale vaardigheden. Bijbelverhalen, zingen en gebed zijn natuurlijke onderdelen van de dag. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. Als de kinderen voor het eerst naar de opvang komen hebben ze vaak gedragsproblemen en is hun woordenschat beperkt. Met behulp van professionals, zoals een logopedist en verpleegkundige, leren ze spelenderwijs zich te ontwikkelen en zie je ze veranderen en opbloeien. Natuurlijk krijgen de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd.
 
Er is ook aandacht voor de ouders. Veel ouders uit arme migranten/vluchtelingengezinnen hebben niet de tijd, vaardigheden of energie voor een gezonde en duurzame relatie met hun kinderen. Het Philemon Project probeert hierin een positieve bijdrage te leveren door relatie en een coaching programma voor ouders waarin basale opvoedingstips langskomen, zoals spelletjes doen thuis, minder TV kijken en meer boeken lezen, het belang van gezonde voeding, en het omgaan met emoties zoals boosheid.
 
 
Namens de GZB is Heleen van den Berg werkzaam bij het Philemon Project. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/hoopvoorvluchtelingen.


Peuteropvang Philemon Project


Het verhaal van…
Dominee Robert Hamd (directeur): “Ik herinner het me nog goed. Samir, een Syrische vluchteling, liep drie jaar geleden mijn kantoor binnen. Of zijn 2-jarige dochter Luna mocht instromen in het Philemon Project… Hij richtte zich tot me en zei: ‘Ik heb niet veel geld…’ Ik zei dat dit geen probleem was. Veel kerken helpen ons om jou te helpen! Hij ging verder: ‘Trouwens, het is een meisje en ik weet niet zeker of ik haar naar school zal laten gaan…’ Ik moest me inhouden. Ik sprak een kort gebed in stilte, glimlachte en zei: ‘Ze is meer dan welkom!’
 
Drie jaar zijn voorbijgegaan sinds die ontmoeting in mijn kantoor. Gedurende de jaren heeft het Philemon Project voor Luna en haar ouders gezorgd. Ze spreekt nu drie talen vloeiend (Engels, Arabisch en Amhaars) en ze houdt van lezen. Als je haar ontmoet, zie je een klein meisje met zelfvertrouwen die weet dat Jezus van haar houdt. Samir straalde van trots toen ik hem laatst weer zag. ‘Luna gaat nu naar school en is de beste van haar klas!’, zei hij. ‘Ik ben maar een arme man en zal altijd arm blijven. Maar mijn dochter heeft de toekomst!’”

Hoe kunt u helpen?
Per kind per dag is € 15 nodig. Hoeveel dagen neemt u voor uw rekening?

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project LB.1.100.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.