Projectstand: € 271,-

Streefbedrag: € 5900,-

Syrië: Vakantiebijbelclubs voor Syrische kinderen

Veel kinderen in Libanon en Syrië groeien op in grote armoede. Tijdens de zomervakantie brengen veel kinderen hun tijd op straat door omdat er geen geld is voor uitjes of activiteiten. De vakantiebijbelclubs die de Armeense kerk op verschillende plaatsen organiseert, biedt deze kinderen een leuke en tegelijk een leerzame tijd tijdens de zomervakantie.

In Libanon en Syrië kampen veel families met financiële problemen vanwege de onstabiele politieke situatie en werkloosheid op grote schaal. In de zomervakanties is het daarom voor veel ouders niet mogelijk hun kinderen mee te laten doen aan leuke activiteiten of uitjes te betalen. Om hier iets aan te doen organiseert de Armeense kerk op zes verschillende plaatsen in Libanon én Syrië gedurende een aantal weken in de zomer vakantiebijbelclubs voor alle kinderen uit de omgeving rond de kerk. Vaak wordt een schoolgebouw in de nabije omgeving voor dit doel gebruikt. Het programma dat aangeboden wordt is gericht op de fysische, sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Meer dan 1000 kinderen doen mee aan de vakantiebijbelclubs. Naast het horen van bijbelverhalen en aanleren van liederen is er ruimte voor sport en spel en ééns in de week een uitje. De kinderen genieten zichtbaar van alle activiteiten. Spelenderwijs leren de kinderen ook christelijke normen en waarden.

 
Het verhaal van... 
Anita (op de foto met Anto en Azad), coördinator van een vakantiebijbelclub in Libanon:
 
Lucine (10 jaar) is met haar familie gevlucht uit Irak en woont nu in Libanon. De familie is uit elkaar gevallen en leeft in armoede. Lucine had nog nooit over het Evangelie gehoord voordat ze naar de vakantiebijbelclub kwam. Ze vertrok met tranen in haar ogen, met een hart vol liefde voor Jezus. Na afloop vroeg ze om een eigen Bijbel zodat ze er elke dag in kan lezen. Ze heeft ons gebed hard nodig!
 
Anto (9 jaar) brengt het grootste deel van zijn tijd op straat door, bezig om te overleven. Hij gaat niet naar school. Zij vriend Azad vroeg mij in de tweede week of hij zijn vriend Anto mocht meebrengen. Ik wist niet was ik moest antwoorden, ik bleef maar kijken naar zijn vieze gezichtje. Vanwege Jezus’ liefde kon ik niet weigeren. Ik wilde Anto helpen door hem een aantal weken een fijne warme omgeving te bieden. Hij had ons eten, zorg en aandacht zo nodig!
Lucy (10 jaar) komt uit Irak, uit een gebroken familie. Die thuissituatie is moeilijk, en ze komt voor het eerst naar de vakantiebijbelclub. Hier hoort ze het Evangelie voor het eerst en over Jezus’ liefde voor haar. Het raakt haar zo dat ze aan het eind vraagt om een eigen Bijbel! Bid u mee voor haar?

 

Hoe kunt u helpen?
  • €15,- per kind om de VBW bij te kunnen wonen
Onze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor maaltijden, uitjes, reiskosten (bus) en elektriciteit.
 
Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project LB.1.102.

 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.