Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 5900,-

Kenia: Extra klaslokalen voor kinderen in een sloppenwijk

Rond Nairobi liggen grote sloppenwijken. Eén daarvan is Kawangware. Een wijk die lijkt te worden geregeerd door criminaliteit, armoede, geweld en drugs. Er is nauwelijks schoon drinkwater beschikbaar en veel mensen leven met HIV/aids. Zoals in zoveel sloppenwijken zijn er in Kawangware wel scholen, maar die zijn overvol en lang niet alle kinderen uit de sloppen gaan er naartoe. 

In de wijk staat ook een kerkgebouw van de Reformed Church of East Africa (RCEA), een partnerkerk van de GZB. De RCEA werkt hier al sinds 2001 en zet zich met volle energie in om juist hier het Evangelie handen en voeten geven. De kerkgemeenschap heeft oog en hart voor met name de kwetsbare kinderen in de wijk. De kerk herbergt een zondagsschool, kinderopvang, kleuterschool en een gedeeltelijke basisschool (klassen 1, 2, en 3). De kerk wil hiermee de kinderen nieuwe hoop en een betere toekomst geven en de liefde van Jezus Christus verspreiden.

De huidige groep bestaat uit 75 kinderen, maar de kerk groeit en ook het aantal kinderen neemt toe. Er is grote behoefte aan uitbreiding van de faciliteiten voor al het kinderwerk, zowel op zondag als door de week is er veel te weinig ruimte. Het huidige gebouw is echt veel te klein. Om aan de vraag te voldoen, is dringend behoefte aan extra klaslokalen. De beschikbare fondsen zijn helaas beperkt. Fondsen van buitenaf zijn daarom hard nodig.

Op het ogenblik is men druk aan het bouwen. Wat zou het een zegen voor de kinderen en de families zijn als op het huidige stuk land straks een gebouw staat waar volop ruimte voor hen is. 

Het verhaal van een van de moeders…
Het is een hele uitdaging voor mij om mijn kinderen goed op te voeden. We wonen klein en hebben bijna niets. Nu mijn kinderen naar de activiteiten van de kerk gaan, leren ze hoe ze christelijk moeten leven en met respect voor hun ouders. Het karakter van mijn kinderen is volledig veranderd. Ze stelen niet langer geld uit mijn tas, maar vragen om geld als ze dat nodig hebben. Ik zag het niet meer zitten in dit leven, maar mijn kinderen hebben me aangemoedigd om naar de kerk te gaan en de dominee kwam thuis om met mij te praten. Hij bad met ons en prees het goede gedrag van mijn kinderen! Hij moedigde me aan om de kinderen in de kerk bij te staan door het koken van eten voor hen. Het is geweldig, sinds ik lid ben van de kerk is mijn leven veranderd. We zingen met de kinderen, lezen de Bijbel en bidden voor het naar bed gaan. Ik en de kinderen brengen veel tijd door in de kerk, waar we ook voedsel krijgen. Mijn gebed is dat God de kerk zegent en de vrienden die ons helpen.

Hoe kunt u helpen?
Tijdens het seizoen 2017-2018 voert de zondagsscholenbond actie voor dit project. Verwachte opbrengst is rond de € 30.000. Ook de gemeente Heerde en Delft hebben zich bij de actie aangesloten. Samen hopen zij het benodigde geld bijeen te brengen, zodat de kerk straks voldoende ruimte heeft voor de kinderen in de wijk.Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project KE.9.102.