Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 5900,-

Nederland: Arabische pioniersgemeente binnen Protestantse Kerk Amsterdam

In 2017 is er in samenwerking met de Presbyteriaanse Kerk van Egypte en de Protestantse Kerk in Amsterdam (PKA) een Arabische pioniersgemeente gestart. Deze gemeente wil een kerkelijke thuisbasis bieden voor Arabisch sprekende christenen en uitreiken naar de mensen om hen heen.
 

Voor een groeiend aantal Arabisch sprekende christenen en voor Arabisch sprekende niet-christenen is Amsterdam een thuisbasis geworden de afgelopen jaren. Om verschillende redenen zijn zij naar ons land gekomen, als migrant of vluchteling. Sommigen wonen er al jaren en anderen pas net. Door de vluchtelingencrisis blijft hun aantal groeien. Velen van hen verlangden naar een kerkelijk onderdak in Nederland, maar konden deze niet vinden door de taal- en cultuurbarrière tussen hun eigen cultuur en die van de Nederlandse kerken.
 
Om deze mensen te bereiken is er in 2017, in samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), de GZB en de Presbyteriaanse Kerk van Egypte een Arabische pioniersgemeente opgericht onder leiding van ds. Emad Thabet.
 
Lees hier ook een artikel in het RD over de start van de gemeente.

Het verhaal van…
Zeven jaar geleden kwam ds. Thabet naar Amsterdam om daar promotieonderzoek te gaan doen. In die periode kwam hij in contact met Arabische christenen uit Egypte, Irak, Iran en Syrië en voelde de noodzaak om zelf een gemeente te stichten. Nu is hij vanuit zijn eigen gemeente in Egypte naar Amsterdam uitgezonden om daar in te voorzien. Samen met hem dromen wij ervan om Arabisch sprekende christenen een kerkelijk thuis te bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en onderwijs kunnen ontvangen vanuit Gods Woord. Ook is er dringend behoefte aan mensen die diaconaal aanwezig zijn in de wijk. Door wekelijkse bijeenkomsten, huisbezoeken en activiteiten hoopt deze gemeente volgende generaties te begeleiden in de integratie in de Nederlandse cultuur en kerk.
 
Daarnaast verlaagt een gemeente met Arabisch als voertaal de drempel om met moslims in dialoog te gaan en zo ook uit te reiken naar Arabisch sprekende niet-christenen in de wijk.

Hoe kunt u helpen?
Met uw gift draagt u bij aan het opstarten van deze pioniersgemeente zodat deze goed van de grond kan komen en vanuit een vruchtbare bodem kan groeien en opbloeien. Helpt u mee?
 
Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project EG.1.107.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.
Lees meer over het wek van de GZB in Egypte.