Projectstand: € 330,-

Streefbedrag: € 25000,-

Slowakije: Hart voor de Roma

Overal in Europa wonen Roma, maar wie kijkt er naar hen om? In de ogen van veel Europeanen zijn het mensen waar je met een flinke boog omheen moet lopen. Want: Roma zijn vies, onbetrouwbaar, lui, enzovoorts. In Slowakije gelooft de kerk dat het anders moet. De komende jaren willen gemeenten in hun eigen omgeving in woorden en daden het Evangelie delen. Want Gods liefde is er voor iedereen!
 
De GZB wil samen met onze zendingswerkers Danny en Tabitha Schurink de Hongaarse Kerk in Slowakije helpen om verschillende activiteiten voor Roma op te zetten. We doen dat door middel van een fonds waaruit deze projecten gesteund worden. Hiervoor is per jaar 25.000 euro nodig.
 
Welke plannen zijn er?
  • Er zijn een aantal gemeenten die de Roma willen helpen in hun dagelijks levensonderhoud. Er zijn plannen voor het opzetten van een landbouwproject, waarbij groenten worden verbouwd en verkocht op de lokale markt. Ook wordt er gedacht aan een naaiproject speciaal voor vrouwen. 
  • Het is belangrijk dat predikanten en gemeenteleden leren hoe ze het Evangelie kunnen delen met de Roma in hun eigen omgeving. Hiervoor is een training nodig. 
  • In Felsővály is een gebouw aangekocht om een plek te hebben waar Roma elkaar kunnen ontmoeten. Dit Roma-centrum moet gerenoveerd en verder ingericht worden. Er zijn ook plannen om een dagopvang voor tienermoeders in dit centrum te starten. 
  • Er is een busje nodig om de Roma met elkaar in contact te brengen. Dit busje is ook belangrijk voor de kinderkampen die in de zomer gehouden worden.
Doe mee en laat je hart spreken voor deze kwetsbare mensen. Alle activiteiten zijn belangrijk. Met onze bijdrage kan het Evangelie concreet zichtbaar worden onder de Roma in Slowakije!
 
Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘SK.1.000 – fonds Slowakije’. Ook kunt u online een gift overmaken via de doneerbutton op deze pagina.


Danny en Tabitha: “Tijdens het kinderkamp mochten wij de Kleurbijbels uitreiken die onze Deelgenotengemeente Ederveen bij elkaar had gespaard. De kinderen waren er dolblij mee en begonnen meteen ijverig te lezen en te kleuren. Wat waren ze enthousiast! Het was een prachtig kamp en de kinderen kijken nu al uit naar volgend jaar!”
Zie voor meer info over het werk van de Danny en Tabitha www.gzb.nl/hartvoorderoma