Projectstand: € 1000,-

Streefbedrag: € 9400,-

Peru: Nieuwe hoop in een probleemwijk

In één van de probleemwijken van Lima organiseert de kerk activiteiten om kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking te brengen met het Evangelie.

Rimac is één van de meest onveilige wijken van Lima. Er leven veel gebroken families en er zijn problemen op het gebied van gezondheid, criminaliteit, alcohol en drugs. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs laag en maken veel scholieren hun opleiding niet af.
 
In het diaconale project ‘Nueva Esperanza’ van de Presbyteriaanse kerk worden allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking te brengen met het Evangelie. Denk bijvoorbeeld aan Bijbelstudies, zondagsschool, Bijbelkampen en Vakantie Bijbelweek. Daarnaast krijgen 30-40 kinderen huiswerkbegeleiding. Ook krijgen zo’n 45 kinderen dagelijks een warme maaltijd en wordt er bij speciale gelegenheden kleding en speelgoed uitgedeeld.

Nieuwe hoop in een krottenwijk


Het verhaal van…
“Een jongen die deel uitmaakt van de tienergroep van de kerk vroeg ons om hem te bezoeken en met zijn ouders te praten, die op het punt van scheiden stonden. Aanvankelijk was het moeilijk omdat de ouders veel vooroordelen hadden, maar we vertrouwden op God en baden veel voor hen. Na 4 bezoeken beantwoordde God onze gebeden, want de relatie tussen de ouders verbeterde. Ze zijn vastbesloten om samen verder te gaan en samen Jezus te volgen. We zijn er zeker van dat ze zich binnenkort ook aansluiten bij onze kerk.”

Hoe kunt u bijdragen?
  • Voor € 30 kan een kind of volwassene mee op Bijbelkamp.
  • Voor € 35 gaat een kind een jaar lang naar de zondagsschool.
  • Voor € 30 krijgt een kind een jaar lang huiswerkbegeleiding.
  • Het organiseren van een VakantieBijbelweek kost € 5 per kind.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project PE.1.100.

Lees meer over het werk van de GZB in Peru.