Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 9400,-

Peru: Evangelisatiewerk en gezonde maaltijden in arme buitenwijk

Villa Maria del Triunfo is een arme buitenwijk van Lima. De wijk is moeilijk te bereiken en ligt wat geïsoleerd van de stad. De mensen die er wonen komen veelal van buiten Lima, op zoek naar een beter leven. Veel van hen leven echter in extreme armoede en hebben geen toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Ze hebben veelal hun studie niet afgemaakt, moeten hard werken en verdienen weinig. Daarnaast zijn er veel sociale problemen, zoals alcoholmisbruik, (huiselijk) geweld en gebroken gezinnen. Om de gezinnen te ondersteunen bieden we evangelisatiewerk en gezonde maaltijden voor kinderen in Villa Maria.
 
In 2013 begon ds. Peter Kleinbloesem als zendingswerker van de GZB met evangelisatiewerk in de wijk Villa Maria del Triunfo. Inmiddels is er een kleine kerkelijke gemeente. Iedere zondag komen er zo’n 25 kinderen naar de zon­dagsschool en 15-20 mensen naar de kerkdienst. Veel kinderen in Villa Maria eten te weinig of erg eenzijdig. De kinde­ren die naar de zondagsschool ko­men krijgen daarom elke zondag een gezonde maaltijd, bijvoor­beeld een glas melk/sap, twee broodjes met beleg en fruit. Daar­naast is er voor ieder kind een extra feestelijke maaltijd rondom kerst en op de Dag van het Kind.

Persoonlijk verhaal van...
Giannina (links op de foto) woont met haar man en kinderen in de wijk Villa Maria. Elke zondag helpt zij bij het klaarmaken van de maaltijden voor de kinderen. Haar man werkt in de bouw en verdient voor Peruaanse begrippen nog niet eens slecht: zo’n 600 euro per maand. Dat is twee keer het minimumloon, maar veel te weinig om een gezin van te kunnen onderhouden. Het leven in Peru is namelijk ongeveer even duur als in Nederland.

Daarbij komt dat Giannina’s jongste dochter, Brenda, een verstandelijke beperking heeft en lijdt aan epilepsie. Dagelijks heeft ze (dure) medicijnen nodig die ze als gezin zelf moeten betalen. Hierdoor is er dus voor eerste levensbehoeften als eten maar weinig geld beschikbaar. Giannina is dan ook erg blij dat de kinderen van Villa Maria wekelijks een gezonde maaltijd krijgen en helpt graag met de uitvoering van dit project.

Hoe kunt u helpen?
  • Voor zo’n € 15,- per maand krijgt een kind elke zondag een gezonde maaltijd.
     
Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project PE.1.101.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.


Lees meer over het werk van de GZB in Peru.