Projectstand: € 2405,-

Streefbedrag: € 18800,-

Rwanda: Versterken jeugdwerk Kigali

De Anglicaanse kerk in de regio Kigali maakt zich sterk voor jongeren. Ze helpt lokale kerken om jongeren een centrale plek te geven in de gemeente. 

Het percentage jongeren in Rwanda is meer dan gemiddeld. Maar liefst 76 procent van de bevolking is jonger dan 35 jaar. Tegelijk verandert er veel in de samenleving en neemt de druk op jongeren toe. Ze verliezen makkelijker het contact met de kerk en/of komen in aanraking met een negatieve levensstijl. De kerk staat dus voor de uitdaging om de vele jongeren hoop te bieden en vast te houden.


 

Het jeugdwerkdepartement van de Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil de komende jaren extra investeren in jeugdvriendelijke gemeenten, kerken waar jongeren worden gezien en ingeschakeld met hun gaven. Samen met predikanten, catecheten, zondagsschoolleiders, ouderen en jongeren wordt gekeken wat nodig is om jongeren een centrale plek te geven. Predikanten en ouderen worden geholpen om het Evangelie op een goede manier te delen met nieuwe generaties en voor hen een geestelijke coach te zijn. Jongeren worden gestimuleerd om in hun dagelijks leven als christen echt verschil te maken. Ook studenten worden volop ingezet om tieners en jongeren in hun eigen omgeving te begeleiden.
 
Het is de bedoeling dat elke gemeente een actieve jeugdraad (‘youth union’) heeft; een groep jongeren die de kerk en de buurt/samenleving helpt. Op vijf terreinen wordt goed jeugdwerk wordt ontwikkeld:
  • Geestelijke groei
  • Zondagsschool en tienerwerk
  • Sport en vrije tijd
  • Projecten voor kwetsbare meisjes
  • Sociaal- en economische ontwikkeling 

Eerst worden een aantal pilotgemeenten geselecteerd. Vanuit deze ervaringen zullen in de loop van de jaren alle 45 ‘parishes’ (kerkelijke gemeenten die op hun beurt uit kleinere wijkgemeenten bestaan) geholpen worden.  

Persoonlijk verhaal van Yavellah Dusengemungu
Yavellah Dusengemungu is coördinator van het jeugdwerk in de regio Kigali. “De ontwikkelingen in ons land gaan snel, terwijl er grote verschillen zijn. Ik kom bijvoorbeeld steeds meer jongeren tegen die lijden aan de drukte van hun ouders. In de stad moeten veel gezinnen behoorlijk hun best doen om een inkomen te verdienen. Veel jongeren zijn ook druk op zoek naar werk. Niet iedereen heeft de kans om een goede opleiding te volgen. En als je wel een opleiding hebt afgerond, is het niet gegarandeerd dat je een baan vindt. In de gemeente verliezen we ook jongeren en leiders, omdat we druk zijn en het geloof en betrokkenheid op de achtergrond kan raken. Als onze jongeren ontworteld raken, dan lopen ze het risico om verslaafd te raken aan alcohol, drugs, seks en ander negatief gedrag. Daarom moeten we een christelijke generatie opvoeden die verschil kan maken.”

Hoe kunt u helpen?
  • Voor € 21,- kan één jeugdleider een tweedaagse training ontvangen.
  • Voor € 50,- kan het jeugdwerkdepartement één kerkelijke gemeente bezoeken.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project RW.1.101.​
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.


Meer informatie over de projecten in Rwanda is te vinden op de programmapagina van Rwanda.