Projectstand: € 9800,-

Streefbedrag: € 9800,-

Rwanda: Onderwijs voor kwetsbare kleuters in Kigali

De Anglicaanse Kerk in Kigali wil graag kwetsbare kinderen helpen en doet dat o.a. door onderwijs.

Op het gebied van kleuteronderwijs zijn de voorzieningen beperkt, vooral op het platteland waar veel arme gezinnen leven. Er is een tekort aan goed lesmateriaal en getrainde leerkrachten. De kerk wil haar gebouwen openzetten, zodat alle kinderen – of ze uit een christelijk gezin komen of niet – dicht bij huis naar school kunnen.
 
Naast training krijgt elke school een materialenkist uitgereikt, zodat de leerkrachten les kunnen geven met de bijbehorende leermaterialen. Ook wil de kerk ouders betrekken bij het onderwijs, zodat zij zien wat goede zorg en onderwijs met hun kinderen doet. Zo worden zij gestimuleerd om wat ze zien en horen ook thuis toe te passen.
 
In dit project worden in vier jaar 12 kleuterscholen getraind en krijgen ruim 800 kinderen de kans om zich gezond te ontwikkelen. Door vroegtijdig te investeren in een kind, kan achterstand later voorkomen worden.

Het persoonlijk verhaal van...
In het dorpje Gatuza zijn ze heel blij met de ondersteuning voor het kleuteronderwijs. De kerk daar wordt gebruikt als leslokaal, maar meer dan kerkbanken en een schoolbord was er tot voor kort niet. Nu de twee leerkrachten getraind zijn en een box met les- en spelmateriaal tot hun beschikking hebben, is er veel veranderd. De kleuters kunnen in verschillende hoekjes aan de slag met lezen, tekenen, bouwen, puzzelen, etcetera. Ook de dominee is blij dat zijn kerk verschil kan maken voor de toekomst van deze kinderen en hun gezinnen.

Hoe kunt u helpen?
  • Elke school krijgt een box met les- en speelmateriaal. Deze bedraagt € 150,- per box.
  • Het trainen van een leerkracht bedraagt circa € 30,- voor een jaar.
  • De begeleiding van ouders bedraagt € 50,-. 

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project RW 1.108.

Meer informatie over de projecten in Rwanda is te vinden op de programmapagina van Rwanda.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.