Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 35300,-

Libanon: Diaconaal werk in Beiroet

De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon, het Social Action Committee (SAC), richt zich op een arm deel van de buitenwijken van Beiroet. Er woont hier een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een ‘toevluchtsoord’ voor velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Families, kinderen en ouderen worden geholpen.
 
Het comité bestaat sinds 1936, toen een kleuterschool en een lagere school werd gesticht in de wijk. Sindsdien is het werk gegroeid en beperkt het zich inmiddels niet meer tot hulp aan kinderen, maar ook zieken, bejaarden, Syrische vluchtelingen en gehandicapten worden opgevangen of geholpen.
 
Om de hulpvragen enigszins aan te kunnen, moet de organisatie zich beperken. “Wat betreft de kinderen helpen we Armeens-Syrische vluchtelingen, christenen dus, op vaste basis. Daarnaast bieden we naschoolse opvang aan moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Andere kinderen uit de wijk mogen hier op zaterdag komen spelen. Ze bidden en zingen met elkaar en luisteren naar een Bijbelverhaal. Veel kinderen zijn niet bekend met de Bijbel. Voor tieners hebben we een avondprogramma opgezet, zodat zij niet doelloos over straat zwerven. Zo proberen we in te spelen op de behoeften.”
 
Relatie en waardigheid van de ouderen, gehandicapten en kinderen die met het comité in aanraking komen staat centraal: “We proberen hun waardigheid te beschermen door de tijd voor hen te nemen, met hen te praten en een relatie met ze op te bouwen. We doen dit niet alleen, het wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen wereldwijd. Het is zo mooi om te weten dat we dit werk niet alleen doen, dat er biddende mensen om ons heen staan. Zo laat God aan ons zien: jij doet dit werk niet, Ik doe het.”
 
Het verhaal van…
Joe is 9 jaar oud. Emotioneel is hij instabiel en kampt met een lastige thuissituatie. Zijn vader zit al een tijdje in de gevangenis, maar ook daarvoor waren er al veel problemen in de relatie tussen zijn ouders. Toen SAC met Joe in aanraking kwam, was hij overactief en zijn gedrag deed al snel alarmbellen rinkelen bij de leiding. Hij had duidelijk speciale aandacht en één-op-één zorg nodig. SAC besloot Joe naar een psycholoog te sturen. Joe woonde enkele sessies bij met de psycholoog en er werd een verbetering in zijn gedrag waargenomen, maar helaas duurde dat niet lang nadat zijn vader terugkeerde uit de gevangenis. Een van de leiders van SAC nam de zaak echter in eigen handen en besloot een grote broer van Joe te worden. Zijn inspanningen gingen niet verloren. Joe ontwikkelde een band met de leider en zijn gedrag begon merkbaar te verbeteren.
 
 Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project LB.1.103C.

 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.