Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 5900,-

Israël: Zomerkamp voor Joodse en Palestijnse kinderen

De christelijke organisatie Musalaha verlangt ernaar om de ‘muren’ tussen Palestijnen en Joden af te breken en bruggen te bouwen. Jaarlijks nodigt zij zo’n 130 Joodse en Palestijnse kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit voor een 5-daags zomerkamp. Het doel is om in een ontspannen sfeer een relatie op te bouwen.

Het Midden-Oosten, zoals zoveel plekken op deze wereld, is een onrustig gebied met grote onderlinge verschillen. In Israël heerst deze verdeeldheid met name tussen de Palestijnen en Joden. Letterlijke en figuurlijke muren belemmeren het contact tussen de verschillende gemeenschappen. Zelfs de buren worden niet gegroet. Vaak worden de kinderen in deze buurten van jongs af aan opgevoed met haat, gevoed door stereotypes en pijn die door de generaties heen is opgebouwd en doorgegeven.
 
Musalaha is een christelijke organisatie in Israël die ernaar verlangt om deze muren af te breken en bruggen te bouwen. Sinds 1990 zetten ze zich in om de harten in de gemeenschap te verzachten en te brengen tot verzoening. Natuurlijk is dit voor iedereen een heel persoonlijk proces, maar het begint bij het aangaan van relaties, werkelijk naar elkaar luisteren en ‘de ander’ echt zien, als mens. Het is de uitdaging aangaan om open en kwetsbaar te durven zijn.
 
Musalaha wil hierbij helpen. Jaarlijks worden zo’n 130 Joodse en Palestijnse kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud door Musalaha uitgenodigd voor een 5-daags zomerkamp. Het doel is om deze kinderen, die in totaal verschillende werelden leven en opgroeien, bij elkaar te brengen in een ontspannen sfeer zodat ze ‘de ander’ leren kennen en er een relatie mee kunnen opbouwen. Zo worden er zaadjes gezaaid in de verwachting dat deze hun vruchten zullen afwerpen in de toekomst wanneer deze kinderen de maatschappij veranderen door Bijbelse liefde en vrede.

Op deze website: https://musalaha.org/summer-camps/ kunt u meer informatie vinden.

Hoe kunt u bijdragen?
  • Voor €300 kan een deelnemer 5 dagen mee op kamp (accomodatie en maaltijden)
  • Voor €45 kan het transport voor een deelnemer worden betaald (heen en weer naar de locatie)
  • Voor €27 kan spel- en knutselmateriaal voor een deelnemer worden aangeschaft

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project IL.1.104.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Zomerkamp voor Joodse en Palestijnse kinderen