Projectstand: € 10,-

Streefbedrag: € 29400,-

Ethiopië: Training van 20 evangelisten in noordwesten van Ethiopië

In de Noordwestelijke ‘Assosa-regio’ in Ethiopië zijn nog maar weinig christenen. De lokale Woord van Leven Kerk (EKHC) in Assosa is sterk missionair. Zij willen onder meer moslimgroepen (waaronder de Berta’s, in wiens gebied de GZB een kliniek steunt) bereiken met het Evangelie. Ook probeert de kerk een verzoenende rol te spelen in de conflicten die tussen verschillende etnische groeperingen plaatsvinden. De kerk probeert te laten zien dat het evangelie etnische grenzen overstijgt. Dit project ondersteunt opleidingen van evangelisten met het doel dat zij tijdens en na hun opleiding betrokken raken bij kerkplanting en gemeenschapsontwikkeling, onder meer in een moslimcontext.

Assosa ligt in een regio waar naar schatting 5% van de mensen protestants christen is. Dit is relatief laag vergeleken met de rest van Ethiopië waar gemiddeld 20% protestants christen is. Om bij te dragen aan de uitbreiding van Gods koninkrijk, is met ondersteuning van de GZB een 2-jarige evangelistenopleiding van start gegaan. De opleiding is in 2019 van start gegaan en het plan is dat in 2021 de opleiding nog een keer start. Zo kunnen in totaal 2 groepen van 20 studenten de opleiding volgen.
 
Vanuit het hoofdkantoor van de kerk in Addis Ababa wordt de school voorzien van inhoudelijke ondersteuning van de opleiding, zoals een curriculum en monitoring van het onderwijs. De gemeente van Assosa heeft zelf eenvoudige klaslokalen en slaapzalen beschikbaar gesteld. Op de foto hierboven ziet u een klaslokaal waar wordt lesgegeven. Daarnaast zal de gemeente ook de evangelisten begeleiden bij kerkplanting, evangelisatie en gemeenschapsontwikkeling tijdens en na de opleiding. De GZB helpt de lokale gemeente door ondersteuning te bieden met betrekking tot de stafsalarissen, de kosten voor maaltijden van studenten en opstartkosten.

Als de studenten klaar zijn met de opleiding is het de bedoeling dat zij zich toewijden aan evangelisatie en het planten van kerken. Mede hierdoor is de hoop dat meer mensen, waarvan veel moslims in de Assosa-regio, in Ethiopië het evangelie van Jezus Christus horen en omarmen.

Het verhaal van…
Tefera* is 22 jaar. Tefera volgt de evangelistenopleiding van de EKHC, waar hij van kinds af aan al naartoe gaat. Hij koos voor deze opleiding omdat hij Gods stem had gehoord en zich door de prediking geroepen voelde om het Woord te gaan bedienen. Tefera woont op de campus van de school omdat zijn familie en vriendin 400 km verderop wonen. Zijn vriendin komt uit de Orthodoxe kerk. Hoewel ze het geloof van Tefera aanvaardt, is ze bang om daar voor uit te komen omdat haar vader daar niet blij mee is. Desondanks koos Tefera er alsnog voor om de opleiding te volgen, óók omdat zijn lokale kerk achter hem stond. Hij is blij met de training die hij ontvangt ook al heeft hij verschillende uitdagingen. Zo is zijn familie erg arm en kunnen zij Tefera niet ondersteunen met bijvoorbeeld toiletartikelen of transport naar huis. Daarnaast maken de conflicten in het gebied het lastig om naar huis te reizen. Toch isTefera optimistisch als het gaat over de toekomst. Hij vertrouwt erop dat, als hij Gods Woord deelt, hij de beproevingen kan overkomen en betrokken kan zijn bij het planten van kerken.  

*Vanwege veiligheidsredenen is Tefera niet zijn echte naam. 

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ET.1.101.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.