Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 15000,-

Costa Rica: Dienende kerk

GZB-programma in Costa Rica:

Een kerk die dient


In Costa Rica leven veel migranten uit Nicaragua en Venezuela. De immigratie, kosten van levensonderhoud, werkloosheid, extreme armoede en het geweld tegen vrouwen nemen toe. Kerken worden zich meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen. 


Costa Rica

Costa Rica is een prachtig land. De natuur is heel divers; van vulkanen in het binnenland tot aan prachtige stranden bij de kust. Toch staat Costa Rica in de top 10 van landen met de grootste ongelijkheid tussen mensen. De kloof tussen arme en rijke mensen wordt steeds groter.


Geloof in Costa Rica

De kerken in Costa Rica zijn zich bewust dat zij de mensen die in de marge van de maatschappij leven moeten helpen. Een aantal kerken is al actief in diaconale activiteiten. Andere kerken voelen zich geroepen om te dienen, maar weten nog niet precies hoe. Uiteraard zijn er ook kerkelijke leiders die geen dringende noodzaak voor de kerk zien om een rol te spelen in hun omgeving.


De GZB in Costa Rica

Graag wil de GZB kerken in Costa Rica helpen om dienend aanwezig te zijn. In het programma 'Een kerk die dient' denken kerken na over de omgeving waarin ze staan, maar ook over hun eigen leden. Wat speelt er in de wijk en hoe kan de kerk daarvoor iets betekenen? Welke gaven zijn er aan onze gemeente gegeven en hoe kunnen we die inzetten om mensen buiten de kerk te dienen? 


Inspiratie, training en begeleiding

In samenwerking met de het interkerkelijke seminarie ESEPA en zendingswerkers Kees en Claudia Geluk worden lokale kerken geïnspireerd, getraind en begeleid om het Evangelie in woord én daad uit te dragen. Kees Geluk geeft les en advies aan het seminarium en begeleidt lokale gemeenten. Zijn vrouw Claudia werkt bij organisaties die zich inzetten voor de armsten in de samenleving. Zo komen theorie en praktijk samen.


Een plek voor ouderen

Ongeveer tien jaar geleden begon het. Eén van de mannen uit het afkickcentrum van de kerk Manantiales de Vida Eterna (bronnen van eeuwig leven) was klaar met zijn behandeling. Hij kon naar huis. De man was niet de jongste meer, maar er was nog iets: zijn huis was de straat. “Dat kunnen we niet maken”, zei men tegen elkaar. Op dat moment ontstond het idee om een bejaardentehuis op te richten voor oudere mannen die verder door niemand opgevangen worden. Het geld was er nog niet, maar de overtuiging dat dit nodig was wel. Ze zijn begonnen. Tegen een redelijke prijs konden ze een huis huren dat werd ingericht als bejaardentehuis. Het geld kwam ook. En langzamerhand ook meerdere bewoners. Op het moment is het zo dat de huiseigenares het huis om persoonlijke redenen moet verkopen. Daarom is er een alternatief bedacht: een bijgebouw van de kerk kan worden verbouwd en uitgebreid tot een nieuw bejaardenhuis voor ouderen. Voor de kerk is het een manier om het Evangelie handen en voeten te geven. In de zorg voor deze ouderen wordt er iets zichtbaar van Gods bewogenheid met mensen. 


Wie is door de GZB naar Costa Rica uitgezonden? 

  • Sinds 2018 zijn Kees en Claudia Geluk uitgezonden vanuit de wijkgemeente Dropskerk van de Protestantse Kerk in De Bilt. Claudia zet zich in Costa Rica in voor migranten en hun kinderen. Kees geeft theologie aan het interkerkelijke seminarium ESEPA. Kijk voor meer info op www.gzb.nl/puravida


Welke projecten steunt de GZB in Costa Rica? 


Hoe kunt u helpen? 

  • Meegeven: Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Costa Rica. Dat kan online of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: CR.1.001.
  • Meebidden: Bid voor het seminarie ESEPA en zendingswerkers Kees en Claudia Geluk die zich inzetten voor het GZB-programma in Costa Rica. Bid dat veel lokale kerken in Costa Rica een manier vinden om het Evangelie handen en voeten te geven, in Woord en daad! 
  • Meedoen: Verbind u voor een langere periode met de kerken in Costa Rica. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of uw bedrijf. Neem contact op met Peter Kleinbloesem (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden, e-mail: pkleinbloesem@gzb.nl.
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.