Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 53600,-

Noord-Afrika: Lichtdragers: Getuigen in Noord-Afrika

Lichtdragers – Getuigen in Noord-Afrika

GZB-programma in Noord-Afrika


In Noord-Afrika is het niet makkelijk om christen te zijn. Het merendeel van de bevolking is moslim, minder dan 1% is christen. De kerk is klein en daarmee kwetsbaar. De meeste gelovigen houden hun geloof verborgen: evangelisatie is verboden en als geloof wordt ontdekt, kunnen gelovigen worden afgewezen door familie en vrienden. De GZB werkt juist hier aan de opbouw van de kerk of geloofsgemeenschappen. Zowel met het Woord als in dienstbetoon.


Het christendom in Noord-Afrika

In de eerste eeuwen na Christus -ver voor de komst van de Islam- was er al een bloeiende christelijke kerk. Zo stond de wieg van de bekende kerkvader Augustinus in Noord-Afrika. Via zijn preken en boeken zet hij een stempel op het christendom tot op de dag van vandaag!
 
Toch was de christelijke kerk er zelfs ver voor Augustinus al. Niet tot stand gebracht door een bekende apostel, maar door handelaren, immigranten en soldaten uit Rome en andere grote plaatsen die in Noord-Afrika aan land kwamen. In het geheim kwamen deze eerste christenen bij elkaar op hun begraafplaatsen. Terwijl een martelaar werd begraven, vierden zij daar het Heilig Avondmaal. De kerk maakte een stormachtige groei door, maar toch blijft ze altijd een kerk in de frontlinie. 
 
Vele jaren later is dat nog steeds zo. De kerk in Noord-Afrika leek zo goed als verdwenen, maar toch is ook hier de laatste jaren echt iets aan het veranderen. Steeds vaker horen we juist hier bemoedigende verhalen over groeiende gemeenten. Soms heel sterk, soms klein en verrassend. Door de vele tegenwerking en vervolging voor de kerk en christenen in Noord-Afrika verwacht je het niet, maar toch gebeurt het. Op sommige plaatsen maakt de kerk momenteel een sterke groei door en is er veel belangstelling voor de Bijbel.


Theologische toerusting

Jonge gelovigen hebben meestal nog weinig Bijbelkennis en zicht op wat het betekent om christen te zijn, simpelweg omdat ze niet zo makkelijk naar een kerk kunnen of er zelfs geen kerk of christelijke gemeenschap in hun omgeving is. Ook worden jonge gemeenten en geloofsgemeenschappen vaak geleid door voorgangers met weinig tot geen theologische opleiding.


Lichtdragers 

Toch zien we een kleine groep actieve gelovigen die bidt, getuigt en zich dienstbaar maakt om zo de liefde van Christus te laten zien en verspreiden. De GZB zet zich in deze regio in om de jonge en vaak kwetsbare kerk te helpen om lichtdragers te zijn in hun omgeving. Hierbij gaat bijzondere zorg en aandacht uit naar kwetsbare en gemarginaliseerde groepen die anders moeilijk toegang hebben tot zorg.
 

Wie zijn door de GZB naar Noord-Afrika uitgezonden? 

Door middel van diverse projecten en uitzendingen werkt de GZB de komende jaren aan toegankelijk theologisch onderwijs voor jonggelovigen en helpen we lichtdragers om de liefde van God te laten zien. Dit wordt ondersteund door de uitzending van diverse werkers. Naast hun werk in de zorg of toerusting zijn zij onderdeel van kleine geloofsgemeenschappen en zo van betekenis voor de ontwikkeling van de lokale kerkgemeenschap. In verband met de veiligheid kunnen wij geen namen noemen van onze werkers.


Verhaal van een werker

“Ik ontmoette ruim voor de coronamaatregelen Fatma*. Ze is enige tijd geleden christen geworden en ik heb met haar gebeden of ze van betekenis mocht zijn voor anderen. Dat wilde ze zo graag, omdat ze zelf ook zoveel ontvangen had. Maar hoe? Ze worstelde of ze ontwikkelingswerk in het buitenland zou moeten gaan doen of op een andere manier van betekenis kon zijn. Na de lockdown sprak ik haar weer. ‘Weet je’, zei ze, ‘die lockdown is zo’n goede periode voor mij geweest. Ik heb geholpen met voedselpakketten uitdelen in de straat en ben daardoor in contact gekomen met mensen in mijn buurt die ik nog nooit gesproken had.’ Ook vroegen ze aan haar of ze christen was. Dit was een mooie gelegenheid voor haar om daar iets over te delen.”


Welke projecten steunen we in Noord-Afrika?

De GZB is betrokken bij verschillende projecten in Noord-Afrika en kan dit niet zonder steun vanuit Nederland. Voor de volgende projecten is jaarlijks ruim € 53.600 euro nodig:
  • Theologische opleiding voor Noord-Afrika
  • Toerusting en discipelschap voor jonggelovigen.
  • Sociale en psychologische ondersteuning voor jongeren en kwetsbare gezinnen.
  • Ontwikkelproject voor mensen met een handicap. 


Wat kunt u doen? 

  • Verbind u voor een langere periode met het werk in Noord-Afrika. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of uw bedrijf. Neem contact op met Jopie Verhoek (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343-512444, e-mail: jverhoek@gzb.nl). 
  • Maak een gift over naar de GZB voor het werk in Noord-Afrika, via de doneerbutton op de site óf via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ME.4.001.  

Noord-Afrika

Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.