Projectstand: € 60,-

Streefbedrag: € 18000,-

Zuid-Soedan: Een hoopvolle toekomst

Zuid-Soedanese vluchtelingen gaan terug naar huis

Dát is waar de vluchtelingen uit Zuid-Soe­dan om bidden: een hoopvolle toekomst voor henzelf en voor hun land! Veel is echter vernield en moet opnieuw worden opgebouwd. De Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland wil hen daarbij helpen. Doet u mee?

Sinds 2017 bevindt een groot deel van de bevolking uit de regio van Kajo-Keji zich in Noord-Oeganda.
De Diocese van Kajo-Keji van de Angli­caanse kerk in Zuid-Soedan heeft de mensen in de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda pastoraal en op andere manieren ondersteund. De GZB heeft in deze jaren een behoorlijke bijdrage geleverd om in de kampen christelijk onderwijs op diverse niveaus mogelijk te maken, evenals pastorale counseling, jeugdwerk, het opzetten van groentetuinen, vrouwenwerk en nog veel meer.


Ds. Peter en Jeannette de Groot zijn door de GZB uitgezonden naar Zuid-Soedan. Peter is docent aan de theologische opleiding KCC en Jeannette is coördinator preventieve gezondheidszorg.
 
Vrede
Als gevolg van de vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen lijkt er weer een relatieve vorm van vrede te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal vluchtelingen al uit eigen beweging zijn teruggegaan naar hun huis in Zuid-Soe­dan. Nu moedigt de VN de vluchtelingen aan om terug te gaan.
Een andere reden dat mensen al terug­keren, is dat er momenteel onvoldoende voorzieningen zijn voor de vluchtelingen in de kampen (denk aan medische zorg, onderwijs, onvoldoende voedsel en geen landbouwgrond om zelf voedsel te verbouwen).Kerk en opleiding willen terug
Het kantoor met de staf van de Diocese wil graag terug naar Kajo-Keji. Ook het Kajo-Keji Christian College (KCC) met opleidingen in theologie, business admi­nistratie en voor leerkrachten basisonderwijs, is bezig met de terugkeer. Het is belangrijk dat de leiding van de kerk aanwezig is in Kajo-Keji om de terugkeer­ders op te vangen.
Helaas zijn verschillende gebouwen van de Diocese, zoals het kantoor, maar ook de kerk, het missionair-medisch centrum, het radiostation en gebouwen van de op­leiding als gevolg van de oorlog (zwaar) beschadigd.
 
Wat is nu nodig?
Voor het herstellen en inrichten van het kantoor van de Diocese (ook vervoer van kantoorinrichting van Oeganda naar Kajo-Keji) is € 7.700 nodig.
De opleiding (KCC) heeft in Zuid­-Soedan 8 klaslokalen, 2 slaapzalen, 3 stafblokken, een bibliotheek, een keuken, een grote eetzaal en een computerlokaal. Er was voorheen stromend water, zonne-energie en internet. De gebouwen zijn ernstig beschadigd en er is van alles gesto­len. Dankzij andere donaties kon er al een en ander gebeuren, maar de bedrading in allerlei gebouwen moet nog gemaakt en er is kantoormeubi­lair en een internetsysteem nodig. Hiervoor is € 10.300 nodig.
 
In totaal is er € 18.000 nodig. Komt er meer binnen dan nodig, dan zal dat ook ten goede komen aan de vluchtelingen die terugkeren naar huis. De schade is enorm, veel moet weer worden opgebouwd. Laten we de zo zwaar getroffen bevolking van Zuid-Soedan niet vergeten. Help mee om hen weer een hoopvolle toekomst te geven.

U kunt een gift overmaken via de doneerbutton op deze pagina of via het rekeningnummer van de GZB: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project SS.1.102.