Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 8000,-

Ethiopië: Kleuterschool zonder schommel

Een kleuterschool zonder schommel, dat kan niet! De GZB draagt daarom graag bij aan speeltoestellen voor de nieuwe kleuterschool in Assosa, in Ethiopië. En wat het extra mooi maakt: met de inkomsten uit de kleuterschool kunnen evangelisten nieuwe gemeenten stichten. Helpt u mee?
 
Van de 80 stammen in Ethiopië is de helft nog niet bereikt met het Evangelie. Graag willen we ook met hen Gods liefde delen. De GZB draagt daarom bij aan de opleiding van evangelisten aan de bijbelschool in Assosa. Zij zullen zich gaan inzetten voor het stichten van nieuwe gemeenten op plekken waar nog geen christenen wonen.
 
Voor de evangelisten die klaar zijn met de opleiding, is het belangrijk dat ze voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en om hun werk te kunnen uitvoeren. De kerk is daarom begonnen met het opzetten van een kleuterschool voor zo’n 100 kinderen. Op diverse manieren zijn fondsen bij elkaar gebracht om het project te starten, maar dit is nog niet voldoende. De GZB is gevraagd om bij te dragen aan speeltoestellen, zoals een wip, schommel en draaimolen. Maar ook voor andere onderdelen van de nieuwe kleuterschool is nog geld nodig.Ouders betalen voor kwalitatief goed onderwijs voor hun kinderen. Daarmee hoopt de kerk voldoende geld binnen te krijgen voor het werk van de evangelisten. Maar het heeft meer voordelen: de kinderen krijgen betere kansen in hun leven en er worden diverse banen in het onderwijs gecreëerd. In Ethiopië wordt kleuteronderwijs niet gratis door de overheid aangeboden. In de stad Assosa is er meer vraag dan aanbod, en daarom is de verwachting dat er voldoende kinderen gebruik van zullen maken.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ET.1.103.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.