Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 2900,-

Kenia: Opleiding predikanten

In Kenia zijn er veel te weinig predikanten. We stellen daarom graag tien studiebeurzen beschikbaar voor studenten theologie.

Het Reformed Institute for Theological Training (RITT) neemt een belangrijke plek in binnen de Hervormde Kerk van Oost-Afrika. Momenteel worden hier 40 studenten opgeleid tot predikant. Deze nieuwe predikanten zijn hard nodig, want de Hervormde Kerk van Oost-Afrika in Kenia is de afgelopen jaren fors gegroeid. Op 430 plaatsen komen mensen ’s zondags samen om te bidden, de Bijbel te lezen en te zingen. Er zijn echter maar 182 predikanten. Veel werk wordt gedaan door ouderlingen en andere kerkelijke leiders: mensen met vaak weinig Bijbelkennis, zonder theologische naslagwerken en soms zelfs zonder Bijbel! De GZB draagt daarom graag bij aan de opleiding van predikanten: 10 studenten worden met een beurs ondersteund.


Het verhaal van… 

Broeder of zuster in Christus,
Hoe gaat het met u?
Wat fijn dat u betrokken wilt zijn bij onze theologische opleiding.
Mijn naam is Robert Barassa, ik ben getrouwd en God heeft ons gezegend met kinderen. 
Ik heb het verlangen om het Evangelie aan iedereen te vertellen en dat heb ik in de afgelopen jaren ook gedaan. Maar ik merkte dat mijn kennis van het Evangelie beperkt was, ik had meer scholing nodig. Ik ben heel dankbaar dat ik die nu kan krijgen hier op het RITT. Ik leer van elke docent. Dit zal mij helpen om een betere evangelist te zijn. Dankuwel!
 
---

Mijn naam is Justus Wekesa. Al vanaf de middelbare school werd ik gevraagd om her en der te spreken en het Woord te brengen. Dat heeft mijn hart. Het Goede Nieuws bij mensen brengen. Daarom studeer ik nu aan het RITT. Om verder te leren en voorbereid te worden om de kerk te kunnen dienen. 
Mijn familie en gemeente proberen bij te dragen wat ze kunnen, maar dat is niet genoeg om alles te betalen. Uw steun wordt ontzettend gewaardeerd! God zegene u.


Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project KE.9.100.


Foto's theologische opleiding RITT