Projectstand: € 20525,-

Streefbedrag: € 0,-

Syrië: Help slachtoffers oorlog Noordoost-Syrië

GZB helpt kerk in door geweld getroffen noordoosten van Syrië

“Help ons alstublieft!”

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS. Afgelopen oktober is de situatie abrupt  veranderd en verkeert de bevolking, waaronder 40 tot 50 duizend christenen, in grote ongerustheid.

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine, maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Wilt u hen helpen, maak dan een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Syrië’ of doneer online via www.gzb.nl/syrie.

 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.
 

Update 23 maart 2020

Hoewel de situatie in noordoost Syrië bij ons van de radar lijkt te verdwijnen, is de lokatie situatie nog altijd behoedzaam en ongemakkelijk. Er heerst veel angst voor de diverse strijdkrachten die de steden beheersen, de jonge generatie rekruteert en families extra belastingen opleggen. De prijzen zijn hard gestegen en er heerst schaarste aan elektriciteit, brandstof, diesel, gas en water. Iedereen heeft moeite om in dagelijkse behoeften te voorzien en nog altijd komen mensen elke dag naar de kerk om hulp te vragen. Uiteraard komt door dit alles de migratietrend weer op gang. De kerk werkt voortdurend aan het geruststellen van mensen door pastorale bezoeken en probeert hen te helpen betekenis te vinden. 
 
Dankzij uw bijdrage hebben ruim 120 families de afgelopen maanden hulp ontvangen vanuit de 3 gemeenten in Kamishly, Hassakeh en Malkieh. We blijven hopen op uw steun. 

Update 7 december 2019

De situatie in Noordoost-Syrië is onstabiel en onveilig. Mensen leven in angst omdat ze niet weten wat er binnenkort zal gebeuren. De blokkering van wegen richting Damascus en Aleppo veroorzaakt een tekort aan voedsel en stijging van de prijzen van de meeste producten. De overgrote meerderheid van de bevolking kan de uitdagende omstandigheden van hun dagelijks leven niet aan.
 
Het is erg onrustig geweest de afgelopen tijd met raketten en bombardementen in de steden, met name in Kamishly. Een aantal mensen werd gedood of is gewond. Verschillende winkels en gebouwen werden vernietigd en daarmee ook bronnen van inkomsten.
 
Vanuit de 3 gemeenten in de regio (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) hebben 120 families voedselhulp ontvangen. Over een paar dagen, voor de Kerst, zal er onder hen voor de tweede keer voedsel worden uitgedeeld.


 
Pastor Firas Farah (Kamisly): “De hulp die christenen in Nederland naar onze kerk hebben gestuurd, heeft echt verschil gemaakt. Je zou de opgeluchte gezichten moeten zien als gezinnen de voedselondersteuning krijgen. Alsof het in hun nood vanuit de hemel naar hen is toegezonden. Samen met de hulp is er ook een boodschap van hoop. Dat ze niet in de steek worden gelaten of aan hun onrechtvaardige lot worden overgelaten; een boodschap van aanmoediging en de hoop dat zij met God een beter heden en toekomst hebben.”
In deze tijd van Advent en Kerst kun je het verdriet lezen op de gezichten van de mensen op straat. De lichtjes en kerstversiering zijn niet hetzelfde. Mensen zijn niet in staat om de vreugde van het seizoen aan te wakkeren, noch emotioneel noch financieel. De voorgangers en ouderlingen van de gemeenten helpen mensen om te volharden en geduld te hebben, te bidden en in hun land te blijven.
Wij danken u voor uw steun en blijven vragen om hulp en gebed voor onze partners.

 

Update 15 oktober 2019 

Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:
  • In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.
  • In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.
  • De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.
  • De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer 80 USD bedraagt.
  • De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is. Artikel RD: hoop en vrees bij christenen in Syrië
'Christenen in de Syrische stad Homs kunnen ongehinderd naar de kerk. Dat was in de afgelopen jaren wel anders. Rijen van verwoeste gebouwen getuigen nog steeds van wat de oorlog heeft aangericht. De Turkse inval in Syrië zorgt echter voor nieuwe onzekerheid.'

Lees hier het interview van GZB-regiocoördinator Midden-Oosten en Noord-Afrika Arie van der Poel in het RD.