Projectstand: € 219,-

Streefbedrag: € 8200,-

Downloads

Tsjechië: Toerustingsbijeenkomsten voor leidinggevenden in de kerk

Tsjechië is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Op veel plekken is de kerk nauwelijks zichtbaar of zelfs helemaal afwezig. Veel mensen die actief zijn in de kerk zijn zelf nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen. Zij hebben behoefte aan meer en diepere Bijbelkennis.
 

Het Comenius Instituut wil hierop inspringen door korte intensieve programma’s aan te bieden op verschillende plekken in het land. Dit doen ze in samenwerking met de lokale gemeente. Doel is om leidinggevenden in de gemeente voldoende toe te rusten zodat ze in staat zijn om te gaan met de vragen van deze tijd. Samen met de lokale gemeente wordt gekeken wat een passend programma is. Zo worden er lessen aangeboden over Bijbelinterpretatie, ethiek, apologetiek, preken, pastoraat en een christelijke levensstijl. Naast de theorie is er ook veel aandacht voor de praktische toepassing.
 
Soms nemen ook ‘zoekers’ deel aan de lessen omdat ze meer willen weten over het christelijke geloof. Een mooie manier dus om het Evangelie met hen te delen!
 
Verschillende reacties van deelnemers…
 
Over de les ‘Bijbelvertalingen’:

“Ik had geen idee dat er zoveel Tsjechische Bijbelvertalingen beschikbaar zijn!”
“Ik heb de Bijbel van Genesis tot Openbaring gelezen, maar ik wist niet goed hoe nu verder te gaan. Nu ben ik van plan de teksten in verschillende vertalingen te lezen.” 

Over de les ‘Luther’:
“Het gebalanceerde beeld dat van Maarten Luther werd gegeven, vond ik goed. Hij was niet alleen een held, maar ook een persoon met zijn eigen worstelingen.”
“Het was goed om na te denken en samen te praten over de rol van onze eigen traditie in de kerk. Welke wegen zijn goed om te bewandelen en welke niet in het licht van de Bijbel?”


Peter Cimala is directeur van het Comenius Instituut in Praag:
“Ik kom uit een atheïstische familie. Niet gek, na de val van het communisme bleek God zo goed als verdwenen uit Tsjechië. Ik dacht niet na over God, de kerk was voor mij iets uit een ver verleden. Ik was een anarchist, een punker. Ik dacht wel na over een doel in mijn leven, maar ik wist niet goed waar ik dat moest zoeken. Op mijn school zat één christen. Ergens zag ik wel dat hij iets had wat ik miste. Hij nam me mee naar een evangelisatie-activiteit en ik kwam tot geloof. Ik stopte met roken en drinken. Mensen waren geschokt door mijn nieuwe levensstijl. Mijn ouders zeiden: ‘We vinden alles best, maar niet dat je christen wordt!’ Mijn vrienden vonden me opeens sneu, maar ik voelde me voor het eerst vrij. De eerste keer in de kerk vond ik spannend, ik was benieuwd of de mensen me zouden accepteren met mijn uiterlijk. Maar iedereen was vriendelijk en ik ontdekte: niemand is beter of slechter voor God, voor Hem zijn we allemaal hetzelfde. Nu ben ik directeur van een organisatie die christenen in de Tsjechische maatschappij stimuleert om voor hun geloof uit te komen. Ik heb zoveel ontvangen toen ik christen werd, nu geef ik God en de kerk iets terug.” 

Hoe kunt u helpen?
Met € 10 maakt u de deelname aan een les van een voorganger, ouderling of student uit de lokale gemeente mogelijk.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CZ.1.100.