Aalt en Anneke Visser

Onze zendingswerkers kunnen niet zonder uw steun

Steun Aalt en Anneke Visser met een online gift

Over Aalt en Anneke Visser

 • Zimbabwe
 • docent Missiologie
 • Murray Theological College
 • 19 november 2017 vanuit Garderen
 • nog niet bekend

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Aalt en Anneke Visser

Aalt en Anneke: Eind dit jaar hopen wij opnieuw naar Zimbabwe vertrekken. Dit betreft onze tweede uitzending. Bij ons is het verlangen gegroeid opnieuw uitgezonden te worden naar een plek in het buitenland, in dienst van onze grote Zender. De plek wordt wederom Zimbabwe, waar al enkele jaren de post missiologie open staat aan het Murray Theological College. De taak van Aalt in Zimbabwe zal tweeledig zijn: enerzijds wordt hij docent zendingswetenschap aan het voornoemd Seminarie van de Reformed Church in Zimbabwe, anderzijds zal hij de GZB-partner in dit land dienen als missionair consultant. De uitzending is voor tweeënhalf jaar. De taak van Anneke zal een ondersteunende zijn.
 
Aalt is tot 1 oktober van dit jaar als predikant verbonden aan de hervormde gemeente Garderen en de protestantse gemeente te Bussum (wijkgemeente Sion).
 

Ga naar de website van Aalt en Anneke Visser


Blog

 • ill180

  Kerst-en nieuwjaarsgroet uit Zimbabwe 

  22 december 2017

  [photoalbum:495]KERST- EN NIEUWJAARSGROET   Zending   Zending is: over grenzen gaan vanuit de hemel naar de aarde reiken; boven jezelf uitreikend onderste wegen...
 • ill180

  Een traan en een lach  

  9 december 2017

  EEN TRAAN EN EEN LACH   Op 28 november was het zover. Afscheid nemen. Een hard gelag. Ze zullen lang op ons netvlies blijven: de omhelzingen, die zwaaiende armen, die ha...
 • ill180

  Groen licht  

  25 november 2017

  Donderdagmiddag 23 november ontvingen we een positief bericht van het management van de GZB.  De GZB directie heeft zich -in samenspraak met de verantwoordelijke personen uit...