Elise Verschuure

Onze zendingswerkers kunnen niet zonder uw steun

Steun Elise Verschuure met een online gift

Over Elise Verschuure

  • Colombia
  • Communicatie/Marketing
  • Presbyteriaanse Kerk van Colombia
  • januari 2022

Elise Verschuure

Mijn naam is Elise Verschuure en ik hoop voor een periode van een jaar in Bogotá, de hoofdstad van Colombia, te gaan wonen. Het is mijn verlangen om in mijn leven de liefde van Jezus te delen met de mensen die ik tegenkom. Vanaf begin 2022 mag ik dat gaan doen in Colombia, door mee te draaien in de projecten van de lokale Presbyteriaanse Kerk.
 
Kinderen in achterstandswijken
Een van die projecten is een kinderopvang voor de allerarmste kinderen uit de achterstandswijken in Bogotá. De kinderen komen vaak uit gebroken gezinnen en hebben nogal eens te maken met geweld en verslaving. Dat zorgt ervoor dat ze vaak slecht meekomen op school. Om hen uit deze negatieve spiraal te halen, biedt de kerk een plek waar ze huiswerkbegeleiding en een gezonde maaltijd krijgen. Ook genieten de kinderen van de verschillende activiteiten die worden georganiseerd, zoals sport, spel en muziek. En het belangrijkste: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen, waar ze zichzelf mogen zijn. Een plek waar ze het Evangelie horen en waar Gods liefde wordt gedeeld. Zonder de opvang door de kerk zouden kinderen op straat terechtkomen en lopen zij groot risico om in de criminaliteit te belanden.
 
Inspirerend voorbeeld
Het is mijn taak om mensen warm te maken voor dit project. Het is namelijk de wens van de kerk in Colombia en van de GZB dat er meer lokale steun komt voor de opvang van kinderen in achterstandswijken. Ook hopen we dat dit mooie project als inspirerend voorbeeld mag dienen voor andere kerken om oog te krijgen voor mensen in de marge. Daarnaast is het mijn verlangen om gewoon een stukje mee te lopen in het leven van de kinderen, om zo de liefde van Jezus met hen te delen.